Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ γνωστοποιεί ότι λόγω τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν κατά την υποβολή της αίτησης on line, η προθεσμία υποβολής θα παραταθεί μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας 13 Μαΐου.

Ειδικότερα, οι δυσκολίες που παρατηρήθηκαν στον Νομό Ροδόπης οφείλονται στην υπερφόρτιση του συστήματος και στη πτώση της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και σε προβλήματα τεχνικής φύσεως του κεντρικού server της ΕΑΣ, ο οποίος τελικά αντικαταστάθηκε και χρειάστηκε να επαναληφθεί η διαδικασία αποθήκευσης όλων των απαραίτητων δεδομένων.

Από τις 9/5/ 2013 λειτουργεί κανονικά για όλο το 24 ώρο. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μετά τις 3:00 το μεσημέρι 165 χρήστες, από τους συνολικά 630 που εγγράφηκαν και απέκτησαν κωδικό στον νομό Ροδόπης, συνδέθηκαν και καταχώρησαν τις αιτήσεις τους χωρίς προβλήματα. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε κάθε περίπτωση εξαντλεί όλα τα περιθώρια προς εξυπηρέτηση του Αγροτικού κόσμου.

Επιστροφή στην κορυφή