Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζοντας τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες προσαρμόζει τη διαδικασία εγγραφής των φορέων και των διαχειριστών τους στο Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών προκειμένου αυτή να ολοκληρώνεται σε ταχύτερο χρόνο. Η διαδικασία που ακολουθείται για την εγγραφή στο νέο σύστημα ολοκληρώνεται σε δύο φάσεις και είναι η εξής: 


Φάση 1: Εγγραφή φορέα στο Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών του ΟΠΕΚΕΠΕ Ο νόμιμος / εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του φορέα μεταβαίνει στη σελίδα «Εγγραφή Φορέα στο Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών (Σ.Δ.Χ.) του ΟΠΕΚΕΠΕ» https://registration.dikaiomata.gr/subs_registration/ και επιλέγει το κουμπί «Αίτημα εγγραφής φορέα»

Συμπληρώνει τα στοιχεία που ζητούνται στη φόρμα «Αίτημα εγγραφής Φορέα στο Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών (Σ.Δ.Χ.)» τα οποία καταχωρεί επιλέγοντας το κουμπί «Υποβολή αίτησης εγγραφής» Στη διεύθυνση email που έχει δηλώσει λαμβάνει email επιβεβαίωσης των καταχωρημένων στοιχείων. Ο εκπρόσωπος του φορέα συνδέεται με τους κωδικούς taxisnet του φορέα για την ταυτοποίηση του Α.Φ.Μ. που έχει δηλώσει.

Ο εκπρόσωπος του φορέα αποστέλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στο ανωτέρω email ή στο κουμπί «Δικαιολογητικά», μέσω email προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ που θα περιλαμβάνει τα σκαναρισμένα ανωτέρω δικαιολογητικά.

Ο διαχειριστής ενημερώνεται για την ενεργοποίηση του φορέα μέσω email καθώς και για το μοναδικό κωδικό φορέα στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Φάση 2: Εγγραφή διαχειριστή χρηστών φορέα στο Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών του ΟΠΕΚΕΠΕ Ο νόμιμος/ εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του φορέα που ήδη έχει κάνει την εγγραφή και έχει ενεργοποιηθεί που επιθυμεί να εγγραφεί ως Διαχειριστής Χρηστών του Φορέα μεταβαίνει στη σελίδα Εγγραφή Φορέα στο Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών (Σ.Δ.Χ.) του ΟΠΕΚΕΠΕ https://registration.dikaiomata.gr/subs_registration/ και επιλέγει το κουμπί «Αίτημα Εγγραφής Διαχειριστή Φορέα στο ΣΔΧ»

Συμπληρώνει τα στοιχεία που ζητούνται στη φόρμα «Αίτηση Εγγραφής στη Διαχείριση Χρηστών ΟΣΔΕ» τα οποία καταχωρεί επιλέγοντας το κουμπί «Υποβολή αίτησης εγγραφής»

Στη διεύθυνση email που έχει δηλώσει λαμβάνει email επιβεβαίωσης των καταχωρημένων στοιχείων. Ο Διαχειριστής Χρηστών του φορέα συνδέεται με τους κωδικούς taxisnet του διαχειριστή για την ταυτοποίηση του Α.Φ.Μ. που έχει δηλώσει.

Ο διαχειριστής χρηστών ενημερώνεται για την ενεργοποίησή του μέσω email.

Επιστροφή στην κορυφή