Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Eχει αναρτηθεί προς διαβούλευση στην υποενότητα Δημόσια Διαβούλευση μέχρι τις 28/12/2015 συμπληρωματική πρόσκληση ενδιαφέροντος για αναγνώριση φορέων υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2016 - 2010


Επιστροφή στην κορυφή