Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα για την προσαρμογή των αιτήσεων πληρωμής των ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ στην καρτέλα: Εγκύκλιοι - Έντυπα --> Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης

Επιστροφή στην κορυφή