Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 360/104380/25-07-2018 Κ.Υ.Α. σχετικά με την “Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής ροδάκινων (επιτραπέζιων και βιομηχανικών) και νεκταρινιών που επλήγησαν από τις βροχοπτώσεις 14-17 Ιουλίου 2017 στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας, Πέλλας, Κοζάνης, Λάρισας και Φλώρινας, και λεπτομέρειες εφαρμογής, στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 της Επιτροπής (ΕΕ L 352, 24.12.2013, σ. 9)”, ολοκληρώθηκε σήμερα η επεξεργασία χορήγησης της σχετικής ενίσχυσης ύψους 8.434.665,52 ευρώ σε 10.668 δικαιούχους. 


Το μοναδιαίο ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) καθορίζεται σε:

  1. 1150 ευρώ / εκτάριο (ha) για τα επιτραπέζια ροδάκινα, 
  2. 650 ευρώ / εκτάριο (ha) για τα βιομηχανικά,
  3. 1200 ευρώ / εκτάριο (ha) για τα νεκταρίνια.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. 360/104380/25-07-2018 σχετικής Κ.Υ.Α. και για την έγκαιρη ενημέρωση των παραγωγών αναρτήθηκαν σήμερα έγγραφες ενημερώσεις με τα δικαιούμενα ποσά στην ηλεκτρονική εφαρμογή “Καρτέλα του Αγρότη” https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab/#/login στο πληροφοριακό σύστημα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Για να είναι δυνατή η είσοδός στην εφαρμογή είναι απαραίτητη η λήψη κωδικού και η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από τη σελίδα https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/registration2017/ στην επιλογή “Εγγραφή”.

Οδηγίες για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού και λήψης κωδικού περιέχονται στο αρχείο https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/registration2017/static/files/EgxeiridioEggrafhsOnline2017.pdf.

Επισημαίνεται ότι παραγωγοί, οι οποίοι έχουν υποβάλλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης online για τα έτη 2014-2016 ΔΕΝ απαιτείται να παραλάβουν εκ νέου κωδικό.

Επιστροφή στην κορυφή