Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Καταβλήθηκε το ποσό των 16.112.687,34 € σε 12.201 δικαιούχους.

Επιστροφή στην κορυφή