Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Τα σεμινάρια που πραγματοποιούνται για τις Βασικές Έννοιες της Νέας ΚΑΠ καθώς επίσης και για τις οδηγίες της σωστής υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2016 στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας , 

αναβάλλονται μέχρι την ολοκλήρωση της περιόδου υποβολής της αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης , λόγω φόρτου εργασίας.

Επιστροφή στην κορυφή