Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι διαδικασίες για την πιστοποίηση των ΚΥΔ σας ενημερώνουμε για τα εξής:

ΠΑΛΑΙΑ ΚΥΔ

Έχει ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα  “ kyd.opekepe.gr” για το έτος 2021, όπου θα πρέπει να υποβληθούν τα προβλεπόμενα παραστατικά  της παρ. 3.1  της Πρόσκλησης  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με αριθ. 15210/4-3-2021. Για τη σύνδεσή σας απαιτείται η ύπαρξη ενός ενεργού χρήστη λογαριασμού του ΚΥΔ (στο Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών του ΟΠΕΚΕΠΕ). Βοήθεια για τη χρήση της εφαρμογής kyd.opekepe.gr μπορείτε να ανατρέξετε στην επιλογή «Βοήθεια» https://support.opekepe.gr/services/kyd/topics.

Οι όποιες διευκρινήσεις/ερωτήσεις ζητούνται, θα πρέπει να υποβάλλονται στο γνωστό email. Τυχόν παραστατικά που αφορούν στο 2021,  τα οποία έχουν ήδη υποβληθεί για το έτος 2020, θα πρέπει να επανυποβληθούν επιλέγοντας το έτος 2021 στο αντίστοιχο πεδίο του μενού «Δικαιολογητικά». Επίσης, για τη διατήρηση πιστοποίησης των ΚΥΔ λόγω μεταβολών τους, είναι σε ισχύ η σχετική εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αριθ. 11247/4-2-2020.

ΝΕΑ ΚΥΔ

Για τα νέα προς πιστοποίηση ΚΥΔ θα ενεργοποιηθεί η σχετική πλατφόρμα  https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/RegCarrier στις 19/03/2021, όπου θα πρέπει να υποβληθούν τα προβλεπόμενα παραστατικά  της παρ. 3.3  της Πρόσκλησης  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με αριθ. 15210/4-3-2021. Οι όποιες διευκρινήσεις/ερωτήσεις ζητούνται, θα πρέπει να υποβάλλονται στο email .     

Διευκρινίζονται τα εξής που αφορούν και στα παλαιά και στα νέα ΚΥΔ:

1.Τα απαιτούμενα παραστατικά ήτοι, το ΣΔΕΠΥΑΠ μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ-ΚΥΔ, και η υπογεγραμμένη σύμβαση με πιστοποιημένο ΦΥΠΥ θα υποβληθούν σε πρωτότυπη μορφή, μετά την έκδοση απόφασης πιστοποίησης των ΚΥΔ προκειμένου να δοθεί η πρόσβαση για την υποβολή των ΕΑΕ 2021 των παραγωγών.

2.Προς διευκόλυνσή σας υπάρχουν διαθέσιμα προς εκτύπωση, το ΣΔΕΠΥΑΠ μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ-ΚΥΔ, και η εγκύκλιος με αριθ. 11247/4-2-2020, πατώντας στα παρακάτω links:

pdfΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΥΔ

docΣΔΕΠΥΑΠ ΟΠΕΚΕΠΕ-ΚΥΔ 2021(επικαιροποιημένη έκδοση)

 

Διαδικασία Εγγραφής Νέων ΚΥΔ

Επιστροφή στην κορυφή