Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Ανακοινώνουμε ότι ολοκληρώθηκε το 1ο στάδιο αξιολόγησης των φακέλων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των 119 υποψηφίων προς πιστοποίηση ΚΥΔ.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι, 34 εξ αυτών πληρούσαν όλες τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης, ενώ τα υπόλοιπα 85 είχαν ελλείψεις, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη κατάσταση ανά ΚΥΔ (με τον αριθ. πρωτοκόλλου που έλαβε κατά την υποβολή της αίτησης και τις ελλείψεις του).

Κατόπιν τούτων και προκειμένου να συντμηθούν οι χρόνοι της προβλεπόμενης διαδικασίας στις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καθόσον υπάρχει ήδη καθυστέρηση στην έναρξη του έργου υποβολής των αιτήσεων, καλούνται:

1) Οι υπεύθυνοι όλων των νέων ΚΥΔ (119), να συμμετάσχουν στις διαδικτυακές εξετάσεις που θα διενεργηθούν την ΠΕΜΠΤΗ 22/4/2021 από ώρα 10:30’ έως 11:15’. Η διαδικασία θα περιγραφεί σε e-mail που θα αποσταλεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προς όλους τους συμμετέχοντες την Τετάρτη 21/4/2021.

2) Τα 85 αναφερόμενα στην επισυναπτόμενη κατάσταση ΚΥΔ, με τις διαπιστωθείσες ελλείψεις, να μεριμνήσουν να υποβάλλουν άμεσα ένσταση, προσκομίζοντας ταυτόχρονα τα πλήρη δικαιολογητικά, μέχρι και την ΠΕΜΠΤΗ 22/4 και ώρα 13.00. Οι ενστάσεις με επισυναπτόμενα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν στο .

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΑΣ

 

xlsΠίνακας ελλείψεων δικαιολογητικών

Επιστροφή στην κορυφή