Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Η πρόσβαση στο σύστημα Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης πραγματοποιείται μέσω της εγγραφής κάθε νέου Φορέα στο Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οδηγίες για τη διαδικασία περιγράφονται στο αρχείο «ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΡΕΑ ΚΥΔ_2021».

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι τα εξής:

Εγγραφή Φορέα

  1. Συμπλήρωση της αντίστοιχης φόρμας «Εγγραφή Φορέα»
  2. Επιβεβαίωση καταχωρημένων στοιχείων επιλέγοντας «Επιβεβαίωση» στο email που θα λάβετε
  3. Ταυτοποίηση στοιχείων Φορέα μέσω TaxisNet

Εγγραφή Διαχειριστή Φορέα

Ως Διαχειριστής θα εγγραφεί ο Νόμιμος Εκπρόσωπος που δηλώθηκε κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος

  1. Συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής από τον Διαχειριστή του Φορέα (Σημείωση: Στο πεδίο «Μοναδικός Κωδικός Φορέα» συμπληρώνετε τον κωδικό που λάβατε στο προηγούμενο email)
  2. Επιβεβαίωση καταχωρημένων στοιχείων επιλέγοντας «Επιβεβαίωση» στο email που θα λάβετε
  3. Ταυτοποίηση στοιχείων Διαχειριστή μέσω TaxisNet

Προσθήκη χειριστών (Υπαλλήλων ΚΥΔ)

Εφόσον ολοκληρωθούν με επιτυχία τα παραπάνω βήματα, και λάβετε το αντίστοιχο email ενεργοποίησης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μπορείτε να προσθέσετε χρήστες ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στο αρχείο με τίτλο «ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΥΔ 2021»

pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΡΕΑ ΚΥΔ_2021

pdfΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΥΔ 2021

Επιστροφή στην κορυφή