Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
1η Ανάρτηση
(18 Νοεμβρίου έκλεισε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων)
Νομοί Αγροτεμάχια Στρέμματα
(Γεωργικά)
Στρέμματα
(Κτηνοτροφικά)
Θεσσαλονίκη 113 419 310
Ξάνθη 64 136 1.183
Σύνολο1775551493
 
2η Ανάρτηση
(30/11/2011 λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων)
Νομοί Αγροτεμάχια Στρέμματα
(Γεωργικά)
Στρέμματα
(Κτηνοτροφικά)
Ξάνθη 86 223 1954
Ημαθία 60 238 157
Κιλκίς 136 488 1086
Πιερία 20 20 485
Σέρρες 193 542 1853
Καβάλα 4 9 -
Σύνολο49915205535
 
3η Ανάρτηση
(9/12/2011 λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων)
Νομοί Αγροτεμάχια Στρέμματα
(Γεωργικά)
Στρέμματα
(Κτηνοτροφικά)
Ροδόπη 461 1209 2737
Ξάνθη 58 77 1496
Σύνολο51912864233
 
4η Ανάρτηση
(19/12/2011 λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων)
Νομοί Αγροτεμάχια Στρέμματα
(Γεωργικά)
Στρέμματα
(Κτηνοτροφικά)
Καβάλα 25 54 456
Χαλκιδική 41 57 390
Πέλλα 32 104 -
Ημαθία 32 99 -
Σύνολο130314846

Επιστροφή στην κορυφή