Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
Είδος: Εγκύκλιος
Αριθμός: 50794/12.08.2022
Έτος: 2022
Διεύθυνση: , Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας
Μέτρο: , Μέτρο 11 Βιολογικές καλλιέργειες

Επιστροφή στην κορυφή