Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ανακοινώνει ότι μετά την πραγματοποίηση σύμφωνα με την Κοινοτική Νομοθεσία και δυνάμει των επιπλέον ελέγχων που έπονται της πληρωμής της ενιαίας ενίσχυσης έτους 2014 που πραγματοποιήθηκε στις 22.12.2014 προχώρησε σε νέα πληρωμή στις 14/01/2015 ύψους 23 εκατομμυρίων € σε 38.864 γεωργούς στο σύνολο της χώρας.
Επισημαίνεται ότι το συνολικό ποσό που έχει ήδη χορηγηθεί για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης έτους 2014 ανέρχεται σε 1.823.000.000€ ήτοι 97%.

Επιστροφή στην κορυφή