Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει ότι δημοσιεύτηκε η υπ. αριθ. 16374/28-2-2011 Εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά στη διαδικασία υποβολής «ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011»


Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 4η Απριλίου 2011 σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σχετική εγκύκλιο.

Κατεβάστε τα απαραίτητα αρχεία από τους παρακάτω συνδέσμους:

Εγκύκλιος Μεταβιβάσεων 2011
Έντυπο Αίτησης 2011
Υπεύθυνη Δήλωση Συνκληρονόμων
Υπόδειγμα 8-Λύση Ενοικίασης
Υπόδειγμα 7-Αλλαγή Σταθερών Στοιχείων
Υποδείγματα 1-6-Μεταβίβαση Δ.Ε.Ε. 2011 ανάλογα με το είδος

Επιστροφή στην κορυφή