Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Θέμα: «Πληρωμή της Ενίσχυσης για την Διατήρηση των Παραδοσιακών Ελαιώνων Μικρών Νήσιών Αιγαίου Πελάγους»


Η πληρωμή της ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ύψους 11,066,726.79 ευρώ για αριθμό 53,341 δικαιούχων αγροτών θα λάβει χώρα στις 14/04/2009.

Επιστροφή στην κορυφή