Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Με αφορμή την ολοκλήρωση των ελέγχων μιας σειράς φακέλων αγροπεριβαλλοντικών που απέστειλαν οι Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης στον ΟΠΕΚΕΠΕ και την πληρωμή επί πλέον 12,5 εκ € στους δικαιούχους ο Πρόεδρος του Οργανισμού Δρ. Ξενοφών Βεργίνης δήλωσε τα εξής:

«Εξελίσσονται ομαλά οι πληρωμές των δικαιούχων αγροπεριβαλλοντικών μέτρων (Βιολογική γεωργία, βιολογική κτηνοτροφία, μείωσης νιτρορύπανσης κλπ). Από την υπογραφή της σχετικής ΚΥΑ πιστώσεων τον Μάρτιο του 2009 οι πληρωμές έχουν ανέλθει σήμερα (3.6.2009) στο ύψος των 95 εκ €. Έτσι σε δύο μήνες εκταμιεύθηκε κοντά στο κοντά στο 60% των προβλεπόμενων πιστώσεων (δηλαδή 95 εκ.€ σε σύνολο 169 εκ €).

Στόχος του οργανισμού παραμένει η έγκαιρη και ορθή καταβολή των ενισχύσεων στους έλληνες αγρότες ώστε οι ίδιοι να απολαμβάνουν το εισόδημα τους αλλά και πάντα στα πλαίσια των κοινοτικών διατάξεων ώστε ο Οργανισμός να αποκτά κύρος και σεβασμό.»

Επιστροφή στην κορυφή