Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Πληροφορούμε τους παραγωγούς - δικαιούχους της Ενιαίας Ενίσχυσης ότι:


  • Στις 10 Ιουνίου πληρώνονται οι εκκρεμότητες του 2006
  • Στις 17 Ιουνίου πληρώνονται οι εκκρεμότητες του 2007
  • Στις 25 Ιουνίου θα γίνουν πληρωμές του 2008
  • Στις 18 Ιουνίου θα γίνουν πληρωμές για τα ζαχαρότευτλα (συνδεδεμένη και ποιοτικό παρακράτημα)

Επιστροφή στην κορυφή