Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Σας πληροφορούμε ότι ολοκληρώθηκε η λίστα των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών με βάση τους μέχρι τώρα διασταυρωτικούς ελέγχους των διαθέσιμων στοιχείων. Η λίστα περιέχει 250.000 περίπου αγρότες - δικαιούχους και βρίσκεται διαθέσιμη στις ΕΑΣ. 


Οι ενδιαφερόμενοι αγρότες - δικαιούχοι δίνοντας στον υπάλληλο της ΕΑΣ το ΑΦΜ τους, μπορούν να δουν αυτόματα τον χαρακτηρισμό εάν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή όχι. Για τους αγρότες που συμφωνούν με τον χαρακτηρισμό, η διαδικασία λήγει. Σε αντίθετη περίπτωση ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα υποβολής ένστασης καταθέτοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Φωτοτυπίες φορολογικών δηλώσεων και εκκαθαριστικών σημειωμάτων
  2. Φωτοτυπία βιβλιαρίου του ΟΓΑ

Αγρότες - δικαιούχοι οι οποίοι εμφανίζονται στη λίστα των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών και έχουν πληρώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους δικαιούνται να ζητήσουν το παραπάνω χρηματικό ποσό που έχουν καταβάλλει και οι ΕΑΣ οφείλουν άμεσα να ανταποκριθούν στην επιστροφή του.

Επιστροφή στην κορυφή