Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου 2009 πραγματοποιήθηκε πληρωμή του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης για το έτος 2008. Η πληρωμή αφορά 30.436 παραγωγούς με συνολικό ποσό 37.686.377,32 EUR. 


Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται τα στοιχεία πληρωμής ανά Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

Α/Α

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ

( € )

1

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

682

859.350,83

2

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

2.306

1.975.955,38

3

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

256

320.895,15

4

ΑΡΤΑΣ

160

<P alig

Επιστροφή στην κορυφή