Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Τις τελευταίες ημέρες δημοσιοποιήθηκε στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο ερώτηση του βουλευτή Τρικάλων και πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σωτήρη Χατζηγάκη όπου γίνεται αναφορά για παράνομες αποσπάσεις υπαλλήλων της Ελαιουργικής Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Παραγωγών Ελαιοκομικών Προϊόντων (Κ.Σ.Ε.Π.Ε.Π.) στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Για να μην δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ανακοινώνει τα εξής:

Οι συγκεκριμένες αποσπάσεις είναι νόμιμες και πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του Ν.2637/98 (Φ.Ε.Κ. 200Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 40 του άρθρου 24 του Ν.2945/2001 (Φ.Ε.Κ. 223Α).

Σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, για την αντιμετώπιση των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών του Οργανισμού, υπηρετούν σήμερα στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού αποσπασμένοι υπάλληλοι από Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, την Ελαιουργική και την Κεντρική Κλαδική Ένωση Σπόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού, σε εκτέλεση σχετικών υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατά τα έτη 2008, 2009 και 2010 (1.04.08 (1 άτομο), 18.6.09 (4 άτομα), 3.9.09 (2 άτομα) και 28.4.10 (3 άτομα)) που αφορούν και την περίοδο κατά την οποία Υπουργός ήταν ο κ. Χατζηγάκης.

Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, εγκρίθηκε μετά από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. η απόσπαση από την Ελαιουργική στον Οργανισμό 8 υπαλλήλων, για χρονικό διάστημα δύο ετών, με την υπ’ αριθμ. 287097/29-7-2010 απόφαση της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οι αποσπάσεις αυτές, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να χαρακτηριστούν παράνομες και γίνονται μόνο στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών του Οργανισμού.

Επιστροφή στην κορυφή