Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει την έναρξη της διαδικτυακής υπηρεσίας ενημέρωσης των αγροτών για τις πληρωμές που πραγματοποιεί ο Οργανισμός. 

Με αυτή την υπηρεσία, οι αγρότες μπορούν απλά με την εισαγωγή του ΑΦΜ τους στο σχετικό link της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr) να ενημερώνονται για το σύνολο των πληρωμών που πραγματοποιεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Η υπηρεσία δημοσιοποιεί τις πληρωμές του Οργανισμού από 22/10/2010. Συγκεκριμένα δημοσιοποιεί πληρωμές Δασώσεων (554 δικαιούχοι), Νέων Αγροτών (2065 δικαιούχοι), Πρόσθετης Ενίσχυσης Βοείου Κρέατος (134 δικαιούχοι) και Προκαταβολής (50%) Ενιαίας Ενίσχυσης 2010.

Ειδικά για την προκαταβολή (50%) της Ενιαίας Ενίσχυσης 2010, η υπηρεσία ενημερώνει τους δικαιούχους, τόσο για το ποσό της προκαταβολής Ενιαίας Ενίσχυσης 2010 που τους καταβάλετε, όσο και για τους λόγους ενδεχόμενης μη καταβολής.

Κυρίαρχος στόχος του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι να θέσει τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στην διάθεση του Έλληνα αγρότη ως βάση ενός αξιόπιστου και άμεσου καναλιού επικοινωνίας.


Επιλέξτε τον ακόλουθο σύνδεσμο για την ενημέρωση σας, εισαγωγή του ΑΦΜ

Επιστροφή στην κορυφή