Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Ανακοινώσεις

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 22 Απριλίου 2013 στο ξενοδοχείο ΣΤΑΝΛΕΥ ημερίδα με θεμα: «On line Υπηρεσίες ΟΠΕΚΕΠΕ& Ηλεκτρονική υποβολή Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης».Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Αν.Στερεάς, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γεωπόνων και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Επαγγελματιών Γεωπόνων.

Περισσότερα...

Το σύστημα υποβολής Ενιαίας Αίτησης Εκμετάλλευσης έχει ενεργοποιηθεί για την πλειοψηφία των παραγωγών που παρέλαβαν επιτυχώς στοιχεία πρόσβασης στα πλαίσια της διαδικασίας λήψης κωδικών για το έτος 2013. Επισημαίνεται, ότι η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για όλους τους παραγωγούς που είχαν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2012 ανεξάρτητα του τρόπου υποβολής. Δεν θα μπορούν να υποβάλλουν διαδικτυακώς την αίτησή τους όσοι δηλώνουν αγροτεμάχια που γεωχωρικά ανήκουν σε περισσότερες από μία Αγροτικές Ενώσεις (κύρια και συμπληρωματική αίτηση).


Για όσους δικαιούχους υποβάλλουν φέτος την αίτησή τους διαδικτυακά τονίζεται ότι:

 • Για το έτος 2013 δίνεται η δυνατότητα μεταβολής των γεωχωρικών δεδομένων
 • Ο δικαιούχος υποχρεούται να ψηφιοποιήσει το σύνολο των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτησή του

Για την υποβολή της αίτησης σας:

 • Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.osde.gr/ από οποιοδήποτε σημείο έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο.
 • Συμπληρώστε στη σχετική φόρμα τα στοιχεία του ΑΦΜ και του ΑΔΤ.
 • Στη σελίδα στην οποία θα μεταβείτε επιλέξτε «Σύνδεση» και χρησιμοποιήσετε τον προσωπικό κωδικό χρήστη και πρόσβασης, τα οποία σας έχουν αποσταλεί με ηλεκτρονικό μήνυμα.
 • Ακολουθήστε τις οδηγίες και υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας.

Επισημαίνεται ότι υπάρχουν ορισμένες περιοχές του ψηφιακού υποβάθρου για τις οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες επικαιροποίησης. Τα πολύγωνα των αγρών που περιέχονται σε αυτές τις περιοχές είναι κλειδωμένα και δεν μπορούν να τροποποιηθούν (ούτε αυτά, ούτε και όποια χαρακτηριστικά των αγρών συνδέονται με αυτά). Αίτηση που περιέχει έστω και έναν τέτοιον αγρό, δεν μπορεί να οριστικοποιηθεί αυτή την στιγμή. Το μήνυμα που θα εμφανίζεται στην οθόνη σας είναι το εξής: «Έχετε ψηφιοποιήσει τεμάχιο σε δεσμευμένη ενότητα. Δεν μπορείτε να προχωρήσετε στη μεταβολή της αίτησης "ΠΡΟΣ ΟΠΕΚΕΠΕ» Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν την εβδομάδα 22-26/04, όποτε θα υπάρξει και «ξεκλείδωμα» των συγκεκριμένων πολυγώνων.

Τα δικαιολογητικά τα οποία οφείλετε να ψηφιοποιήσετε για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας για ενίσχυση κατά περίπτωση είναι τα ακόλουθα:

 • Υπογεγραμμένη η πρώτη σελίδα της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης που εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο σας
 • Θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή της σελίδας «Εντολή Χρέωσης Λογαριασμού – Εξουσιοδότηση» (εφόσον επιλεγεί ως τρόπος καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς η εξουσιοδότηση)
 • Αντίγραφα των παραστατικών νομής ενοικιαζόμενων κτηματολογικών τεμαχίων (εφόσον υπάρχουν ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια)
 • Αντίγραφο Ε9 ή συμβόλαιο που αποδεικνύει τη νόμιμη κατοχή των αγροτεμάχιων στις περιπτώσεις που δεν έχει ακόμα χρονικά ενημερωθεί το Ε9 (εφόσον υπάρχουν ιδιόκτητα αγροτεμάχια)
 • Αντίγραφο βεβαίωσης «Δικαιωμάτων Κατοχής Κοινοτικών Βοσκοτόπων» (εφόσον δηλωθούν Κοινοτικοί Βοσκότοποι)
 • Αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου σκληρού σίτου και βαμβακιού (καρτέλες και / ή σχετικά τιμολόγια – εφόσον υπάρχει αίτημα για λήψη πρόσθετης ενίσχυσης σκληρού σίτου άρθρου 68 ή ειδικής ενίσχυσης βάμβακος)
 • Αντίγραφο Μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων (εφόσον δηλωθούν αιγοπρόβατα)
 • Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου γίνεται η μετακίνηση (για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους)
 • Βεβαίωση μονίμου κατοικίας (η οποία θα πρέπει να έχει ημερομηνία και αριθμό πρωτοκόλλου – εφόσον έχει δηλωθεί εξισωτική αποζημίωση)

Λόγω των τεχνικών προβλημάτων που προέκυψαν η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης 2013 & Δήλωσης καλλιέργειας/εκτροφής ΕΛΓΑ 2013 μέσω διαδικτύου ορίζεται η 10/05/2013.

Διευκρινήσεις για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων ΟΣΔΕ 

Περισσότερα...

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Απριλίου 2013 στην κατάμεστη Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης ημερίδα με θέμα <<Διαδικτυακές και Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ>>.Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε και του Γεωπονικού Συλλόγου Μακεδονίας-Θράκης.

Περισσότερα...

Με μεγάλη επιτυχία και την συμμετοχή πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Απριλίου 2013 στη Λαμία ημερίδα με θέμα <<Διαδικτυακές Υπηρεσίες ΟΠΕΚΕΠΕ-Διαδικτυακή Υποβολή Α.Ε.Ε 2013>>.Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Γεωπονικού Συλλόγου Φθιώτιδας-Ευρυτανίας και του Συλλόγου Ελεύθερων Επαγγελματιών Γεωπόνων Φθιώτιδας-Ευρυτανίας.

Περισσότερα...

Με μεγάλη επιτυχία και την συμμετοχή πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Απριλίου 2013 στην Καβάλα ημερίδα με θέμα «Διαδικτυακές Υπηρεσίες ΟΠΕΚΕΠΕ & Νέα ΚΑΠ 2014-2020. Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε-ΑΜ, του Συνδέσμου Γεωπόνων Νομού Καβάλας και του Επιμελητηρίου του νομού.

Περισσότερα...

Με μεγάλη επιτυχία και την συμμετοχή πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013 σε κεντρικό ξενοδοχείο των Ιωαννίνων ημερίδα με θέμα «Διαδικτυακές Υπηρεσίες ΟΠΕΚΕΠΕ & Νέα ΚΑΠ 2014-2020. Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.και του Συνδέσμου Γεωπόνων Νομού Ιωαννίνων.

Περισσότερα...

Έπειτα από αιτήματα σχετικά με τις παρακρατήσεις κατά την Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης 2013(αφορά μεταβιβάσεις με τα υποδείγματα 1,2 & 4 της εγκυκλίου),σας ενημερώνουμε ότι για την απόδειξη της ιδιότητας του Κατά Κύριο Επάγγελμα Αγρότη θα ληφθούν υπόψη τα εισοδήματα του 2012 (βάση του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας 2013).


Κατά συνέπεια, ο αποδέκτης δικαιωμάτων από μεταβίβαση του 2013 υποχρεούται, προκειμένου να αποδείξει την ιδιότητά του ως Κατά Κύριο Επάγγελμα Αγρότη, να προχωρήσει σε ενημέρωση των στοιχείων του Μητρώου Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (http://e-services.minagric.gr/), όπως ισχύει μέχρι σήμερα στα κατά τόπους γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης και αφού λάβει το Εκκαθαριστικό Σημείωμα του Οικονομικού Έτους 2013. Υπενθυμίζουμε ότι για να θεωρηθεί έγκυρη η επικαιροποίηση των στοιχείων Μ.Α.Α.Ε, θα πρέπει να εμφανίζεται και η αντίστοιχη έγκριση από την υπηρεσία Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ. της έδρας εκμετάλλευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. θέτει σε δημόσια διαβούλευση την προκήρυξη του έργου «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-ΥπΑΑΤ)», στα πλαίσια της ομότιτλης Εγκεκριμένης Πράξης στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση με Κωδικό ΟΠΣ 302037. 

Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. θέτει σε δημόσια διαβούλευση την προκήρυξη του έργου «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-ΥπΑΑΤ)», στα πλαίσια της ομότιτλης Εγκεκριμένης Πράξης στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση με Κωδικό ΟΠΣ 302037. Η διάρκεια του έργου είναι 6 μήνες και ο προϋπολογισμός του 1.567.073,17 € (χωρίς ΦΠΑ), 1.927.500,00 € (με ΦΠΑ 23%).
Το συγκεκριμένο υποέργο έχει άμεση σχέση με τα όλα τα υποέργα της πράξης καθώς περιλαμβάνει την προμήθεια όλης της πλατφόρμας υλικού εξοπλισμού και λογισμικού για την υποστήριξη και λειτουργία του συνόλου αυτών.
Αντικείμενο του έργου αποτελεί ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η θέση σε πλήρη λειτουργία υποδομής Νέφους του νέου Κεντρικού Υπολογιστικού Κέντρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, το οποίο θα παρέχει υπολογιστική και αποθηκευτική ισχύ μέσω προηγμένων υποδομών υλικού και λογισμικού.
Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει 15 ημέρες. Το σχέδιο της προκήρυξης είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ( www.opekepe.gr ), όπου και δίνονται οδηγίες συμμετοχής στην εν λόγω ανοιχτή διαδικασία υποβολής παρατηρήσεων και προτάσεων.
Μετά το τέλος της δημόσιας διαβούλευσης το υποέργο θα προκηρυχθεί άμεσα.

Επιστροφή στην κορυφή