Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με σκληρή και συλλογική προσπάθεια, ο ΟΠΕΚΕΠΕ επιτυγχάνει για τρίτη χρονιά όχι μόνο να μην αποκλίνει από το πρόγραμμα πληρωμών που ανακοινώνει στην αρχή κάθε έτους, αλλά και με την βοήθεια της ηγεσίας του ΥπΑΑΤ και την έγκαιρη υπογραφή της σχετικής σύμβασης χρηματοδότησης του ΕΛΕΓΕΠ (Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων), να πραγματοποιεί νωρίτερα την πληρωμή της προκαταβολής (50%) της Ενιαίας Ενίσχυσης Έτους 2012.

Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

To ΥπΑΑΤ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνουν την έναρξη επαναληπτικής ανοικτής διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Μητρώου Έμπορων Γεωργικών Προϊόντων & Διασύνδεσης των Λοιπών Μητρώων του ΥΠΑΑΤ» προϋπολογισμού 1.839.750,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) στα πλαίσια της ενταγμένης πράξης στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση με ΟΠΣ: 302037.

Περισσότερα...

Δεδομένης της έναρξης των παραλαβών σύσπορου βαμβακιού από τα εκκοκκιστήρια, αναρτάται σχετικό έγγραφο προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων. 
doc Λειτουργία εκκοκιστικών επιχειρήσεων

Με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων από τις κοινοτικές και εθνικές διατάξεις ελέγχων, πραγματοποιήθηκε η 2η πληρωμή Εξισωτικής Αποζημίωσης Έτους 2011 σε όσους δικαιούχους πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια επιλεξιμότητας στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

Περισσότερα...

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοινώνει ότι μετά την δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως της Απόφασης για τον προσδιορισμό των συντελεστών επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Πετρελαίου που αφορά του αγρότες για το 2012 (αφορά την καλλιεργητική περίοδο 2011) ξεκίνησε η διαδικασία πίστωσης των λογαριασμών των δικαιούχων από την αρμόδια τράπεζα Πειραιώς – ΑΤΕ σήμερα το απόγευμα 25.9.2012 όπως είχε ανακοινωθεί.

Περισσότερα...

Μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ (http://www.opekepe.gr/rejections.asp) οι δικαιούχοι που έχουν δηλώσει στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το 2012 τραπεζικό λογαριασμό στις τράπεζες ΑΤΕ και ΠΕΙΡΑΙΩΣ θα μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τα αποτελέσματα της διασταύρωσης των στοιχείων τους (λογαριασμός ΙΒΑΝ, ονοματεπώνυμο) με την Τράπεζα.

Περισσότερα...

Σε συνέχεια του από 20/8 δελτίου τύπου και ύστερα από αιτήματα πολλών παραγωγών, προκειμένου να υλοποιηθεί νέα αξιολόγηση και πληρωμή της Εξισωτικής Αποζημίωσης Έτους 2011 για τις περιπτώσεις παραγωγών που παρουσίασαν ελλείψεις δικαιολογητικών, σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επιπρόσθετων δικαιολογητικών, δια μέσου των ΕΑΣ στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκείνων των παραγωγών που δεν πληρώθηκαν την Εξισωτική αποζημίωση έτους 2011, παρατείνεται μέχρι 10.09.2012.


Εν συνεχεία και μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων από τις κοινοτικές και εθνικές και διατάξεις ελέγχων, θα πραγματοποιηθεί πληρωμή Εξισωτικής Αποζημίωσης 2011 σε όσους δικαιούχους πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια επιλεξιμότητας στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζή».

Δελτίο τύπου - Ανακοίνωση για την πληρωμή της Εξισωτικής Αποζημίωσης έτους 2011

Aπό σήμερα 20.8.2012, όπως είχε προγραμματισθεί, είναι διαθέσιμα για ανάληψη τα ποσά πληρωμής των δικαιούχων της Εξισωτικής Αποζημίωσης έτους 2011. Μετά την υπογραφή της  σχετικής ΚΥΑ από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Α. Τσαυτάρη και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών κ. Χ. Σταϊκούρα με την οποία έγινε αύξηση των  πιστώσεων για την Εξισωτική Αποζημίωση σε 160 εκ € και μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων από τις  κοινοτικές και εθνικές και διατάξεις ελέγχων, στις 17.8.2012 εκδόθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι εντολές πληρωμής των δικαιούχων  και στις 19.8.2012 πιστώθηκαν απ’ ευθείας στους λογαριασμούς τους.

Περισσότερα...

Για την απρόσκοπτη και με διαφάνεια ενημέρωση των δικαιούχων και σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 280947/1982/07-03-2008 ΚΥΑ και του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 321699/5981/21-08-2008 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, περί ανακοίνωσης και ανάρτησης των αποτελεσμάτων των αιτήσεων ενίσχυσης Εξισωτικής Αποζημίωσης, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά από τους προβλεπόμενους διοικητικούς και διασταυρωτικούς ελέγχους, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προέβη και στην δικτυακή έκδοση των καταστάσεων δικαιούχων (κατάσταση ένταξης) και απορριπτόμενων για την Εξισωτική Αποζημίωση 2011, 2010 και 2009 στην ιστοσελίδα του www.opekepe.gr


Οι εν λόγω καταστάσεις είναι πλέον διαθέσιμες και στο διαδίκτυο, και για το περιεχόμενό τους μπορείτε να ενημερωθείτε χρησιμοποιώντας τον ΑΦΜ, το ΑΜΚΑ και τον ΑΔΤ σας, επιλέγοντας τον ακόλουθο σύνδεσμο Αναζήτηση Παραγωγού

Ενημερώνουμε ότι έχετε τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων στις κατά τόπους υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ εντός 10 ημερών από την ανάρτησή τους στους αντίστοιχους Δήμους.

Εξισωτική Αποζημίωση - Μέτρα 211 (ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών ) και 212 (ενισχύσεις στους γεωργούς, σε περιοχές με μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Τα Μέτρα εφαρμόζονται στις Ορεινές, Μειονεκτικές και με Ειδικά Προβλήματα περιοχές της Ελλάδας όπως ορίζονται στην Οδηγία 85/148/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύει.

 • Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ορεινών περιοχών είναι τα μεγάλα υψόμετρα και οι απότομες κλίσεις , που αποτελούν και τα κύρια φυσικά μειονεκτήματα των περιοχών αυτών
 • Τα δε χαρακτηριστικά γνωρίσματα των περιοχών με μειονεκτήματα είναι το άγονο των περιοχών και το μεγάλο ποσοστό φτωχών βοσκοτόπων
 • Οι γεωργοί που κατοικούν στις ορεινές ή στις μειονεκτικές περιοχές και καθημερινά έχουν να αντιμετωπίσουν τις παραπάνω αντίξοες συνθήκες ,οι οποίες επιδρούν αρνητικά στο εισόδημά τους , εμφανίζουν έντονα την τάση της εγκατάλειψης αυτών καθώς και της εγκατάλειψης της καλλιέργειας αυτών

Στόχος των μέτρων :

 • Τα Μέτρα, μέσω της αντιστάθμισης των απωλειών εισοδήματος και του πρόσθετου κόστους, απόρροια των φυσικών μειονεκτημάτων, αποσκοπούν να ενθαρρύνουν τη συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας στις Ορεινές, Μειονεκτικές και με Ειδικά Προβλήματα περιοχές με στόχους:
 • Την προστασία του περιβάλλοντος μέσω:
 • Tης διατήρησης του αγροτικού τοπίου και των χαρακτηριστικών του
 • Tης διατήρησης και παραγωγής αειφορικών συστημάτων
 • Τη διατήρηση, σε συνδυασμό και με άλλα μέτρα, ενός ελάχιστου ορίου πληθυσμού στις περιοχές αυτές για την αξιοποίηση των φυσικών πόρων.

Δικαιούχοι των Μέτρων μπορούν να κριθούν φυσικά πρόσωπα, εφόσον κατά περίπτωση πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Νέοι Δικαιούχοι
  • Είναι γεωργοί μόνιμοι κάτοικοι Δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος ή οικισμού των περιοχών παρέμβασης.
   Κατά παρέκκλιση δύνανται να κριθούν δικαιούχοι και μόνιμοι κάτοικοι λοιπών περιοχών, εφόσον έχουν την ιδιότητα του μετακινούμενου κτηνοτρόφου στις περιοχές αυτές.
  • Είναι ενήλικα άτομα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν έχουν αποχωρήσει (είτε λόγω συνταξιοδότησης, είτε λόγω ένταξής τους στο μέτρο της Πρόωρης Συνταξιοδότησης) από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα.
  • Κατέχουν νόμιμα και αξιοποιούν οικογενειακή γεωργική εκμετάλλευση εντός των ορίων των ορεινών ή μειονεκτικών και με ειδικά προβλήματα περιοχών, μεγέθους ελάχιστης χρησιμοποιούμενης έκτασης 2 Ha, συνυπολογιζόμενης και της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης στις μειονεκτικές και με ειδικά προβλήματα περιοχές ή στις ορεινές αντίσ

Λόγω συντήρησης το σύστημα υποβολής αιτήσεων του Ολοκληρωμένου Συστήματος Αναδιάρθρωσης Εκμεταλλεύσεων σε καπνοπαραγωγικές περιοχές θα παραμείνει κλειστό στις 06/08/2012.


Στις 06/08/2012 και ώρα 13:00 επαναλειτούργησε το σύστημα υποβολής αιτήσεων του Ολοκληρωμένου Συστήματος Αναδιάρθρωσης Εκμεταλλεύσεων.

Επιστροφή στην κορυφή