Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Ανακοινώσεις

Η ψήφιση του Νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ A’ 66) σχετικά με την «Διαχείριση ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Ρυθμίσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις» και συγκεκριμένα το Άρθρο 7 επιφέρει κάποιες αλλαγές στα κριτήρια και την μοριοδότηση αυτών της διαδικασίας απευθείας μίσθωσης αγροτεμαχίων δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης.

Περισσότερα...

Ανακοινώνεται ότι η διαδικασία εγγραφής για τη λήψη κωδικού για τη διαδικτυακή υποβολή Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης Έτους 2012 έχει λήξει. Η υπηρεσία εγγραφής είναι πλέον ενεργή ΜΟΝΟ για τους παραγωγούς που είχαν υποβάλλει πέρυσι την Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης Έτους 2011 στον ΟΠΕΚΕΠΕ με οποιονδήποτε τρόπο (μέσω διαδικτύου, τηλεφωνικά, με επιστολή). 


Για αυτή την κατηγορία των δικαιούχων η καταληκτική ημερομηνία λήψης κωδικού πρόσβασης είναι η 30/4/2012. Σημειώνεται ότι για την φετινή χρονιά δεν θα γίνει αποστολή προ-εκτυπωμένων αιτήσεων.

Η έναρξη λειτουργίας του συστήματος για την υποβολή της Αίτησης διαδικτυακά, για τους εγγεγραμμένους χρήστες, θα γίνει την 26/03/2012.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Όπως κάθε Πέμπτη, στο διαδικτυακό σύστημα υποβολής αιτήσεων μίσθωσης δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης αναρτήθηκαν σήμερα για πρώτη φορά αγροτεμάχια της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και για έκτη φορά αγροτεμάχια της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.


Συγκεκριμένα, για την Φθιώτιδα αναρτώνται 19 τεμάχια έκτασης 193 στρεμμάτων, από τα οποία 8 τεμάχια είναι για γεωργική χρήση και 11 τεμάχια είναι για κτηνοτροφική χρήση. Για την Χαλκιδική αναρτώνται 9 τεμάχια γεωργικής χρήσης έκτασης 27 στρεμμάτων. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης μίσθωσης γης για τα νέα αναρτημένα αγροτεμάχια είναι η 18/4/2012.

Όπως κάθε Πέμπτη, στο διαδικτυακό σύστημα υποβολής αιτήσεων μίσθωσης δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης αναρτήθηκαν σήμερα για πρώτη φορά αγροτεμάχια της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. 


Συγκεκριμένα, αναρτώνται 69 τεμάχια έκτασης 1695 στρεμμάτων, από τα οποία 15 τεμάχια είναι για γεωργική χρήση και 54 τεμάχια είναι για κτηνοτροφική χρήση. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης μίσθωσης γης για τα νέα αναρτημένα αγροτεμάχια είναι η 11/4/2012.

Τα πρώτα συμβόλαια μίσθωσης για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης αφορούν 14 δικαιούχους και 32 αγροτεμάχια έκτασης περίπου 120 στρεμμάτων. Τα συμβόλαια θα παραδοθούν στους δικαιούχους την Δευτέρα 19/3/2012, ώρα 11:00 στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του ΥπΑΑΤ.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ στα πλαίσια της συνεχούς αναβάθμισης των προσφερόμενων διαδικτυακών υπηρεσιών, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, των δημόσιων και ιδιωτικών δομών που συναλλάσονται με τον Οργανισμό ξεκινά την παροχή πέντε(5) νέων ψηφιακών υπηρεσιών:.

Περισσότερα...

Ανακοινώνεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι η προθεσμία λήψης κωδικού πρόσβασης για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης 2012 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ κατά μια επί πλέον εβδομάδα 


ήτοι έως και 19/3/2012.

Από σήμερα 12-03-2012 και μετά τις 16.30 μ.μ. τίθεται σε λειτουργία η διαδικτυακή εφαρμογή για την υποβολή των αιτήσεων μεταβιβάσεων δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης 2012.


Με την έναρξη λειτουργίας της, οι αιτήσεις μεταβίβασης καταχωρίζονται υποχρεωτικά πριν την αποστολή τους στη διαδικτυακή εφαρμογή ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

  • καταχώρηση και οριστικοποίηση
  • εκτύπωση
  • υπογραφή από τους συμβαλλομένους
  • θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής για κάθε συμβαλλόμενο χωριστά από αρμόδια αρχή.

Η διαδικτυακή εφαρμογή αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες ώστε να προσφέρει τη δυνατότητα στους αιτούντες, με τη χρήση των κατάλληλων επιλογών, να μπορούν να εισάγουν τα στοιχεία τους, να ενημερώνονται για τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης που κατέχουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση μεταβίβασης.Η διαδικτυακή εφαρμογή βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://entitlements.opekepe.gr/(ιστοσελίδα www.opekepe.gr).

Αρχικά απαιτείται η υποχρεωτική online εγγραφή με την επιλογή «Δημιουργία νέου λογαριασμού» για τη λήψη κωδικού πρόσβασης. Επισημαίνεται ότι αίτηση εγγραφής για δημιουργία νέου λογαριασμού μπορούν να υποβάλλουν μόνο οι μεταβιβαστές της αίτησης μεταβίβασης ή σε περίπτωση κληρονομιάς οι κληρονόμοι, προκειμένου να καταχωρήσουν ηλεκτρονικά την αίτηση μεταβίβασης.

Στις περιπτώσεις ταυτόχρονης μεταβίβασης υποχρεωτική καταχώρηση πραγματοποιείται μόνο για την πρώτη αίτηση μεταβίβασης, ενώ για τη δεύτερη αίτηση μεταβίβασης δεν απαιτείται η ηλεκτρονική καταχώρηση.

Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται μέσω ενός οποιουδήποτε περιηγητή ιστού (web browser), μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού(www.opekepe.gr)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Όπως κάθε Πέμπτη, στο διαδικτυακό σύστημα υποβολής αιτήσεων μίσθωσης δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης αναρτήθηκαν σήμερα για τρίτη φορά αγροτεμάχια της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και για τετάρτη φορά αγροτεμάχια της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. 

Περισσότερα...

Επιστροφή στην κορυφή