Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Βιβλιοθήκη

Είδος: ΚΥΑ
Αριθμός: 5970
ΦΕΚ: 1126
Τεύχος: Β
Έτος: 2010
Μέτρο: Μέτρο 112 Εγκατάσταση νέων Γεωργών
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ Ι - βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας

4η Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 17371/20.11.2008 (704/2008) Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί καθεστώτος ενισχύσεων του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΦΕΚ 2497/Β/9.12.2008)

Σχετικό Αρχείο:

pdf ΚΥΑ 5970 ΦΕΚ Β 1126 2010

Είδος: ΚΥΑ
Αριθμός: 303401/4393
ΦΕΚ: 1394
Τεύχος: Β
Έτος: 2006
Μέτρο: Μέτρο 113 Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών και γεωργικών εργατών
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ Ι - βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας

Σχετικό Αρχείο:

pdf ΚΥΑ 303401 4393 ΦΕΚ Β 1394 2006

Είδος: Λοιπά
Έτος: 2012
Μέτρο: Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ

Σχετικό Αρχείο:

pdf ΑΙΤΗΣΗ 2012

Είδος: Λοιπά
Έτος: 2013
Μέτρο: Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ

Σχετικό Αρχείο:

pdf ΑΙΤΗΣΗ 2013

Είδος: Υπόδειγμα
Έτος: 2009
Μέτρο: Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ

Σχετικό Αρχείο:

pdf Έντυπο Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης κ Λοιπών Καθεστώτων Στήριξης ΕΚ 1782 2003 για το έτος 2009

Είδος: Υπόδειγμα
Μέτρο: Μέτρο 211 Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά μειονεκτήματα
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ - Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου

Σχετικό Αρχείο:

doc Αίτηση Ένταξης Πληρωμής Εξισωτικής Αποζημίωσης 2007

Είδος: Υπόδειγμα
Μέτρο: Μέτρο 211 Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά μειονεκτήματα
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ - Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου

Σχετικό Αρχείο:

doc Αίτηση Ένταξης Πληρωμής Εξισωτικής Αποζημίωσης 2008

Είδος: Υπόδειγμα
Μέτρο: Μέτρο 211 Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά μειονεκτήματα
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ - Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου

Σχετικό Αρχείο:

doc Αίτηση Ένταξης Πληρωμής Εξισωτικής Αποζημίωσης 2009

Είδος: Υπόδειγμα
Μέτρο: Μέτρο 211 Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά μειονεκτήματα
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ - Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου

Σχετικό Αρχείο:

doc Αίτηση Ένταξης Πληρωμής Εξισωτικής Αποζημίωσης 2010

Είδος: Υπόδειγμα
Έτος: 2008
Μέτρο: Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ

Σχετικό Αρχείο:

doc Αίτηση Μεταβίβασης Δ.Ε.Ε. 2008

Επιστροφή στην κορυφή