Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Βιβλιοθήκη

Είδος: ΚΥΑ
Αριθμός: 132349
ΦΕΚ: 45
Τεύχος: Β
Έτος: 2011
Μέτρο: Μέτρο 113 Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών και γεωργικών εργατών
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ

Σχετικό Αρχείο:

pdf ΚΥΑ 132349 91 ΦΕΚ Β 45 2011

Είδος: ΥΑ
Αριθμός: 2925
ΦΕΚ: 2178
Τεύχος: Β
Έτος: 2008
Μέτρο: Μέτρο 1.1 Οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων
Δραστηριότητα / Τομέας: Αλιεία
Πυλώνας / Ταμείο: ΕΤΑ - ΕΤΘΑ
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ 1 - Μέτρα για την προσαρμογή του κοινοτικού αλιευτικού στόλου

Σχετικό Αρχείο:

pdf ΥΑ 2925 ΦΕΚ Β 2178 2008

Είδος: Υπόδειγμα
Έτος: 2012
Μέτρο: Μέτρο 111 Επαγγελματική Κατάρτιση και Δράσεις Ενημέρωσης
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ

Σχετικό Αρχείο:

xls (E 2) Αναλυτική Κατάσταση Μ113

Είδος: Υπόδειγμα
Έτος: 2012
Μέτρο: Μέτρο 132 Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ Ι - βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας

Σχετικό Αρχείο:

doc (Δ 1) Διαβιβαστικό Πληρωμής Μ132

Είδος: Υπόδειγμα
Έτος: 2012
Μέτρο: Μέτρο 132 Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ Ι - βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας

Σχετικό Αρχείο:

doc (Δ 2) Διαβιβαστικό Φακέλου Μ132

Είδος: Λοιπά
Έτος: 2012
Μέτρο: Μέτρο 111 Επαγγελματική Κατάρτιση και Δράσεις Ενημέρωσης
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ

Σχετικό Αρχείο:

doc (Ε 1) Διαβιβαστικό Διοικητικών Ελέγχων ΠΔ ΟΠΕΚΕΠΕ Μ113

Είδος: Υπόδειγμα
Έτος: 2012
Μέτρο: Μέτρο 132 Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ Ι - βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας

Σχετικό Αρχείο:

doc (Λ 1) Λίστα Ελέγχου Μ132

Είδος: Υπόδειγμα
Έτος: 2012
Μέτρο: Μέτρο 111 Επαγγελματική Κατάρτιση και Δράσεις Ενημέρωσης
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ

Σχετικό Αρχείο:

doc (Λ 2) Συγκεντρωτική Κατάσταση Ελέγχου Μ113

Είδος: Υπόδειγμα
Έτος: 2012
Μέτρο: Μέτρο 132 Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ Ι - βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας

Σχετικό Αρχείο:

doc (Φ 1) Φύλλο Ελέγχου Μ132

Είδος: Λοιπά
Μέτρο: Μέτρο 123Α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ Ι - βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας

Σχετικό Αρχείο:

doc 1η Πρόσκληση Μέτρου 123Α

Επιστροφή στην κορυφή