Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Βιβλιοθήκη

Είδος: Κανονισμός της Επιτροπής
Αριθμός: 536
Έτος: 2007
Μέτρο: Καθεστώς πιστοποιητικών στις Εισαγωγές Κρέατος
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ

Σχετικό Αρχείο:

pdf Κανονισμός Επιτροπής 536 2007

Είδος: Κανονισμός της Επιτροπής
Αριθμός: 341
Έτος: 2007
Μέτρο: Καθεστώς πιστοποιητικών στις Εισαγωγές Σκόρδων
Κατάσταση: Ενοποιημένος 01.05.2010
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ

Σχετικό Αρχείο:

pdf Κανονισμός Επιτροπής 341 2007 Ενοποιημένος 01.05.2010

Είδος: Κανονισμός της Επιτροπής
Αριθμός: 539
Έτος: 2007
Μέτρο: Καθεστώς πιστοποιητικών στις Εισαγωγές Κρέατος
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ

Σχετικό Αρχείο:

pdf Κανονισμός Επιτροπής 539 2007

Είδος: Κανονισμός της Επιτροπής
Αριθμός: 616
Έτος: 2007
Μέτρο: Καθεστώς πιστοποιητικών στις Εισαγωγές Κρέατος
Κατάσταση: Ενοποιημένος 01.12.2008
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ

Σχετικό Αρχείο:

pdf Κανονισμός Επιτροπής 616 2007 Eνοποιημενος 01.12.2008

Είδος: Κανονισμός της Επιτροπής
Αριθμός: 442
Έτος: 2009
Μέτρο: Καθεστώς πιστοποιητικών στις Εισαγωγές Κρέατος
Κατάσταση: Ενοποιημένος 31.05.2009
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ

Σχετικό Αρχείο:

pdf Κανονισμός Επιτροπής 442 2009 Ενοποιημένος 31.05.2009

Είδος: Κανονισμός της Επιτροπής
Αριθμός: 979
Έτος: 2007
Μέτρο: Καθεστώς πιστοποιητικών στις Εισαγωγές Κρέατος
Κατάσταση: Ενοποιημένος 25.12.2007
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ

Σχετικό Αρχείο:

pdf Κανονισμός Επιτροπής 979 2007 Ενοποιημένος 25.12.2007

Είδος: Κανονισμός της Επιτροπής
Αριθμός: 2402
Έτος: 1996
Μέτρο: Καθεστώς πιστοποιητικών στις Εισαγωγές - Εξαγωγές Σιτηρών
Κατάσταση: Ενοποιημένος 01.01.2007
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ

Σχετικό Αρχείο:

pdf Κανονισμός Επιτροπής 2402 1996 Ενοποιημένος 01.01.2007

Είδος: Κανονισμός της Επιτροπής
Αριθμός: 327
Έτος: 1998
Μέτρο: Καθεστώς πιστοποιητικών στις Εισαγωγές - Εξαγωγές Ρυζιού
Κατάσταση: Ενοποιημένος 21.12.2007
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ

Σχετικό Αρχείο:

pdf Κανονισμός Επιτροπής 327 1998 Ενοποιημένος 21.12.2007

Είδος: Κανονισμός της Επιτροπής
Αριθμός: 27
Έτος: 2008
Μέτρο: Καθεστώς πιστοποιητικών στις Εισαγωγές - Εξαγωγές Σιτηρών
Κατάσταση: Ενοποιημένος 12.05.2008
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ

Σχετικό Αρχείο:

pdf Κανονισμός Επιτροπής 27 2008 Ενοποιημένος 12.05.2008

Είδος: Κανονισμός της Επιτροπής
Αριθμός: 891
Έτος: 2009
Μέτρο: Καθεστώς πιστοποιητικών στις Εισαγωγές - Εξαγωγές Ζάχαρης
Κατάσταση: Ενοποιημένος 09.08.2010
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ

Σχετικό Αρχείο:

pdf Κανονισμός Επιτροπής 891 2009 Ενοποιημένος 09.08.2010

Επιστροφή στην κορυφή