Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Βιβλιοθήκη

Είδος: Υπόδειγμα
Έτος: 2009
Μέτρο: Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ

Σχετικό Αρχείο:

doc Αίτηση Μεταβίβασης ΔΕΕ 2009

Είδος: ΚΥΑ
Αριθμός: 306206
ΦΕΚ: 1896
Τεύχος: Β
Έτος: 2010
Μέτρο: Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης & μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ

Σχετικό Αρχείο:

pdf ΚΥΑ 306206 ΦΕΚ Β 1896 2010

Είδος: ΚΥΑ
Αριθμός: 398352
ΦΕΚ: 1523
Τεύχος: Β
Έτος: 2000
Μέτρο: Μέτρο 221 Πρώτη δάσωση γεωργικής γης
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ - Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου

Σχετικό Αρχείο:

pdf KYA 398352 ΦΕΚ Β 1523 2000

Είδος: Νόμος
Αριθμός: 3316
ΦΕΚ: 42
Τεύχος: Α
Έτος: 2005
Μέτρο: Μέτρο 125Α Βελτίωση και ανάπτυξη της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη και προσαρμογή της γεωργίας
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 2 - ΕΓΤΑΑ
Άξονας: ΑΞΟΝΑΣ Ι - βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας

Σχετικό Αρχείο:

pdf Νόμος 3316 ΦΕΚ Α 42 2005

Είδος: ΥΑ
Αριθμός: 173635
ΦΕΚ: 690
Τεύχος: Β
Έτος: 2009
Μέτρο: Μέτρο 4.2 (2000 - 2006) Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αλιέων ΕΠΑΛ 2000 - 2006
Δραστηριότητα / Τομέας: Αλιεία
Πυλώνας / Ταμείο: ΕΤΑ - ΕΤΘΑ
Άξονας: Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 - 2006

Ανάθεση στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) της εκτέλεσης της πληρωμής της Δράσης 1, «Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αλιέων» του Μέτρου 4.2, «Κοινωνικοοικονομικά μέτρα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας περιόδου 2000-2006, καθώς και ρύθμιση σχετικών θεμάτων για την εφαρμογή της.

Σχετικό Αρχείο:

pdf ΥΑ 173635 ΦΕΚ Β 690 2009

Είδος: Κανονισμός της Επιτροπής
Αριθμός: 2058
Έτος: 1996
Μέτρο: Καθεστώς πιστοποιητικών στις Εισαγωγές - Εξαγωγές Ρυζιού
Κατάσταση: Ενοποιημένος 01.01.2008
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ

Σχετικό Αρχείο:

pdf Κανονισμός Επιτροπής 2058 1996 Ενοποιημένος 01.01.2008

Είδος: Κανονισμός της Επιτροπής
Αριθμός: 412
Έτος: 2008
Μέτρο: Καθεστώς πιστοποιητικών στις Εισαγωγές Κρέατος
Κατάσταση: Ενοποιημένος 01.10.2009
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ

Σχετικό Αρχείο:

pdf Κανονισμός Επιτροπής 412 2008 Ενοποιημένος 01.10.2009

Είδος: Κανονισμός της Επιτροπής
Αριθμός: 1399
Έτος: 2007
Μέτρο: Καθεστώς πιστοποιητικών στις Εισαγωγές Κρέατος
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ

Σχετικό Αρχείο:

pdf Κανονισμός Επιτροπής 1399 2007

Είδος: Κανονισμός της Επιτροπής
Αριθμός: 812
Έτος: 2007
Μέτρο: Καθεστώς πιστοποιητικών στις Εισαγωγές Κρέατος
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ

Σχετικό Αρχείο:

pdf Κανονισμός Επιτροπής 812 2007

Είδος: Κανονισμός της Επιτροπής
Αριθμός: 431
Έτος: 2008
Μέτρο: Καθεστώς πιστοποιητικών στις Εισαγωγές Κρέατος
Δραστηριότητα / Τομέας: Γεωργία
Πυλώνας / Ταμείο: Πυλώνας 1 - ΕΓΤΕ

Σχετικό Αρχείο:

pdf Κανονισμός Επιτροπής 431 2008

Επιστροφή στην κορυφή