Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Ανακοινώσεις

ΘΕΜΑ: « Ολοκληρωμένο Σύστημα (ΟΣ) 2010 – Υποβολή της Ενιαίας Αίτησης για το καθεστώς της Ενιαίας Ενίσχυσης και τα λοιπά καθεστώτα στήριξης στα πλαίσια του Καν.(ΕΚ)73/2009 και του Καν.(ΕΚ)1405/2006 »


Στα πλαίσια εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Συστήματος 2010 και εν όψει της έναρξης συμπλήρωσης και υποβολής από τους γεωργούς της ενιαίας αίτησης για τις άμεσες ενισχύσεις βάσει της έκτασης και του ζωικού κεφαλαίου του Καν. (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου και του Καν.(ΕΚ)1405/2006, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Οι γεωργοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις τους αποτελούνται αποκλειστικά από φυτικό κεφαλαίο και των οποίων τα στοιχεία δεν έχουν καμία μεταβολή ή τροποποίηση με αυτά της Ενιαίας Αίτησης του έτους 2009 θα έχουν από την 1η Μαρτίου 2010 δυνατότητα να προσέλθουν στις παρακάτω κατά τόπους Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να υποβάλουν την Ενιαία Αίτηση του έτους 2010.

Α/ΑΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ - ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΤΑΧ. ΔΝΣΗ
1Π. Δ/νση Θράκης με έδρα την ΚομοτηνήΠλ. Ειρήνης 66, ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ 69100
2Ν. Γραφείο Έβρου με έδρα την ΑλεξανδρούποληΝικομήδειας 4, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΚ 68100
3Ν. Γραφείο Ξάνθης με έδρα την ΞάνθηΓεωργίου Σταύρου 7-15, ΞΑΝΘΗ ΤΚ 67100
4Π. Δ/νση Ανατολικής ΜακεδονίαςΕυζώνων 17, ΣΕΡΡΕΣ ΤΚ 62125
5Ν. Γραφείο Δράμας με έδρα την ΔράμαΘεμιστοκλέους 31, ΔΡΑΜΑ ΤΚ 66100
6Ν. Γραφείο Καβάλας με έδρα την ΚαβάλαΤενέδου & Νηλέως 39, ΚΑΒΑΛΑ ΤΚ 64100
7Π. Δ/νση Κεντρικής ΜακεδονίαςΓιαννιτσών 31, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΚ 54627
8Ν. Γραφείο Πέλλας με έδρα τα ΓιαννιτσάΠλ.Γκόνου 1, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΤΚ 58100
9Ν. Γραφείο Ημαθίας με έδρα την Βέροια

Περισσότερα...

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Τετάρτη 19 Αυγούστου 2009 πραγματοποιήθηκε συμπληρωματική πληρωμή του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης για το έτος 2008. Η πληρωμή αφορά 10.450 παραγωγούς με συνολικό ποσό 11.296.291,12 EUR


Επίσης πραγματοποιήθηκε συμπληρωματική πληρωμή καθεστώτος πρόσθετης ενίσχυσης βοείου (άρθρ. 69) για το έτος 2008. Η πληρωμή αφορά 106 παραγωγούς με συνολικό ποσό 174.114,01 EUR.Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) Ν.Π.Ι.Δ. Με έδρα την Αθήνα, που εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα κατά σειρά προτεραιότητας για την πλήρωση τριάντα μία (31) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ1 Γεωπόνων και ΤΕ1 Τεχνολόγων Γεωπονίας, για τις υπηρεσίες του στην Αθήνα και στις Νομαρχίες Ροδόπης, Σερρών, Κοζάνης, Λάρισας, Αχαΐας, Αρκαδίας και Ηρακλείου (Προκήρυξη 1/293Μ/2008 ΦΕΚ 428/28-08-2008).


Η ανάρτηση των προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων θα γίνει την Τετάρτη 15/07/2009 στην έδρα του Οργανισμού (Αχαρνών 241), στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού (Γλαράκη 10β & Αχαρνών 364 και Αχαρνών 330), στις έδρες των Περιφερειακών Δ/νσεων του Οργανισμού, στις έδρες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων των Νομών στις οποίες έχουν προκηρυχθεί οι θέσεις, στον πίνακα ανακοινώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Αχαρνών 2) καθώς και στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού.

Η διαδικασία επιλογής των λοιπών κατηγοριών συνεχίζεται και η ανάρτηση αυτών θα γίνει σταδιακά.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου 2009 πραγματοποιήθηκε πληρωμή του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης για το έτος 2008. Η πληρωμή αφορά 30.436 παραγωγούς με συνολικό ποσό 37.686.377,32 EUR. 


Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται τα στοιχεία πληρωμής ανά Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

Α/Α

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ

( € )

1

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

682

859.350,83

2

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

2.306

1.975.955,38

3

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

256

320.895,15

4

ΑΡΤΑΣ

160

<P alig

Σας ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 47385/11-6-2009 κατακυρωτική Απόφαση του Υπουργού Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων, αναδείχθηκε φορέας εκτέλεσης του έργου της Δωρεάν Διανομής μακαρονιών – πρόγραμμα Ε.Ε. 2009, η εταιρεία “NUTRIA A.E.” και η διανεμηθείσα ποσότητα μακαρονιών ανέρχεται σε 5.121.000 κιλά. 


Επίσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 303689/12-6-2009 κατακυρωτική Απόφαση του Υπουργού Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων, αναδείχθηκε φορέας εκτέλεσης του έργου της Δωρεάν Διανομής τυριού φέτας Π.Ο.Π. – πρόγραμμα Ε.Ε. 2009, η εταιρεία “NUTRIA A.E.” και η διανεμηθείσα ποσότητα τυριού ανέρχεται σε 1.410.000 κιλά.


O ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Δρ. ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗΣ


Σας πληροφορούμε ότι ολοκληρώθηκε η λίστα των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών με βάση τους μέχρι τώρα διασταυρωτικούς ελέγχους των διαθέσιμων στοιχείων. Η λίστα περιέχει 250.000 περίπου αγρότες - δικαιούχους και βρίσκεται διαθέσιμη στις ΕΑΣ. 


Οι ενδιαφερόμενοι αγρότες - δικαιούχοι δίνοντας στον υπάλληλο της ΕΑΣ το ΑΦΜ τους, μπορούν να δουν αυτόματα τον χαρακτηρισμό εάν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή όχι. Για τους αγρότες που συμφωνούν με τον χαρακτηρισμό, η διαδικασία λήγει. Σε αντίθετη περίπτωση ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα υποβολής ένστασης καταθέτοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Φωτοτυπίες φορολογικών δηλώσεων και εκκαθαριστικών σημειωμάτων
  2. Φωτοτυπία βιβλιαρίου του ΟΓΑ

Αγρότες - δικαιούχοι οι οποίοι εμφανίζονται στη λίστα των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών και έχουν πληρώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους δικαιούνται να ζητήσουν το παραπάνω χρηματικό ποσό που έχουν καταβάλλει και οι ΕΑΣ οφείλουν άμεσα να ανταποκριθούν στην επιστροφή του.

Πληροφορούμε τους παραγωγούς - δικαιούχους της Ενιαίας Ενίσχυσης ότι:


  • Στις 10 Ιουνίου πληρώνονται οι εκκρεμότητες του 2006
  • Στις 17 Ιουνίου πληρώνονται οι εκκρεμότητες του 2007
  • Στις 25 Ιουνίου θα γίνουν πληρωμές του 2008
  • Στις 18 Ιουνίου θα γίνουν πληρωμές για τα ζαχαρότευτλα (συνδεδεμένη και ποιοτικό παρακράτημα)

Με αφορμή την ολοκλήρωση των ελέγχων μιας σειράς φακέλων αγροπεριβαλλοντικών που απέστειλαν οι Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης στον ΟΠΕΚΕΠΕ και την πληρωμή επί πλέον 12,5 εκ € στους δικαιούχους ο Πρόεδρος του Οργανισμού Δρ. Ξενοφών Βεργίνης δήλωσε τα εξής:

Περισσότερα...

Θέμα: «Πληρωμή της Ενίσχυσης για την Διατήρηση των Παραδοσιακών Ελαιώνων Μικρών Νήσιών Αιγαίου Πελάγους»


Η πληρωμή της ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ύψους 11,066,726.79 ευρώ για αριθμό 53,341 δικαιούχων αγροτών θα λάβει χώρα στις 14/04/2009.

Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) Ν.Π.Ι.Δ. Με έδρα την Αθήνα, που εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα κατά σειρά προτεραιότητας για την πλήρωση είκοσι οχτώ (28) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕ6 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ και ΤΕ9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, για τις υπηρεσίες του στην Αθήνα και στις Νομαρχίες Λάρισας, Αχαΐας, Φθιώτιδας και Αρκαδίας (Προκήρυξη 1/293Μ/2008 ΦΕΚ 428/28-08-2008).


Η ανάρτηση των προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων θα γίνει την Πέμπτη 19/03/2009 στην έδρα του Οργανισμού (Αχαρνών 241), στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού (Γλαράκη 10β & Αχαρνών 364 και Αχαρνών 330), στις έδρες των Περιφερειακών Δ/νσεων του Οργανισμού, στις έδρες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων των Νομών στις οποίες έχουν προκηρυχθεί οι θέσεις, στον πίνακα ανακοινώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Αχαρνών 2) καθώς και στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού.

Η διαδικασία επιλογής των λοιπών κατηγοριών συνεχίζεται και η ανάρτηση αυτών θα γίνει σταδιακά.O ΠΡΟΕΔΡΟΣΔρ. ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗΣ


ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Επιστροφή στην κορυφή