Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
loading...
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕAE

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
Συνεχίζεται κανονικά η υποβολή των δηλώσεων Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για το έτος 2021.Οι δηλώσεις υποβάλλονται στα πιστοποιημένα κέντρα υποδοχής δηλώσεων ή υποβάλλονται δωρεάν on line μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων θα καθοριστεί με σχετική Υπουργική Απόφαση. Για κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστέρησης, επιβάλλεται ποινή 1% επί της δικαιούμενης ενίσχυσης (εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων). Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.
Για την on line υποβολή της δήλωσης απαιτείται εγγραφή στις On Line εφαρμογές του ΟΠΕΚΕΠΕ
Οι οδηγίες και το βοηθητικό υλικό σας προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής σας.
Αναζητήστε πιστοποιημένο κέντρο υποβολής της δήλωσης σας την περιοχή σας.