Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
loading...
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕAE

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
Συνεχίζεται κανονικά η υποβολή των δηλώσεων Ενιαίας Ενίσχυσης για το έτος 2020. Εμπρόθεσμες δηλώσεις υποβάλλονται ως την 15 Ιουνίου 2020 και εκπρόθεσμες με ποινή καθυστέρησης ανά εργάσιμη ημέρα μέχρι τις 10/07/2020. Δηλώσεις υποβάλλονται στα πιστοποιημένα κέντρα υποδοχής δηλώσεων Ενιαίας Ενίσχυσης ή υποβάλλονται δωρεάν on line μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Για την on line υποβολή της δήλωσης απαιτείται εγγραφή στις On Line εφαρμογές του ΟΠΕΚΕΠΕ
Οι οδηγίες και το βοηθητικό υλικό σας προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής σας.
Αναζητήστε πιστοποιημένο κέντρο υποβολής της δήλωσης σας την περιοχή σας.