Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Ανακοινώσεις

Σε εφαρμογή του Ν4042/13.02.2012 (ΦΕΚ 24Α/2012) Άρθρο 49, τοπογραφικά αποσπάσματα δηλώσεων Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης, παρέχονται είτε από τα Περιφερειακά γραφεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., είτε από τις πύλες εισαγωγής (ΕΑΣ) Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης.

Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει ότι στη διαδικτυακή πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων μίσθωσης δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης αναρτήθηκαν σήμερα 65 νέα αγροτεμάχια (20 γεωργικής χρήσης και 45 κτηνοτροφικής χρήσης) της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας έκτασης 1.813 στρεμμάτων. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης μίσθωσης γης για τα νέα αναρτημένα αγροτεμάχια είναι η 13/06/2012. Οι αναρτήσεις θα γίνονται κάθε Πέμπτη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
To ΥπΑΑΤ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνουν την έναρξη ανοικτής διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Μητρώου Έμπορων Γεωργικών Προϊόντων & Διασύνδεσης των Λοιπών Μητρώων του ΥΠΑΑΤ» προϋπολογισμού 1.839.750,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) στα πλαίσια της ενταγμένης πράξης στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση με ΟΠΣ: 302037. 

Περισσότερα...

Καλούνται όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στα μέτρα 211 και 212 ( Εξισωτική Αποζημίωση ) του Άξονα 2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για το έτος 2012, να υποβάλλουν πλήρη φάκελο υποψηφιότητας έως και 15 Μαΐου 2012. 


Ακολουθεί η σχετική Ανακοίνωση.doc ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει ότι στην διαδικτυακή πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων μίσθωσης δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης αναρτήθηκαν σήμερα 59 νέα αγροτεμάχια (25 γεωργικής χρήσης και 34 κτηνοτροφικής χρήσης) της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας έκτασης 631. 


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης μίσθωσης γης για τα νέα αναρτημένα αγροτεμάχια είναι η 06/06/2012. Οι αναρτήσεις θα γίνονται κάθε Πέμπτη.

Σχετικά με το Μέτρο της ειδικής στήριξης ελαιοκομικών προϊόντων έτους 2011 και για την αποφυγή προβλημάτων στην επικείμενη πληρωμή για το έτος 2011 παρακαλούμε ανατρέξτε στη σχετική Ανακοίνωση: 
docΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει ότι στην διαδικτυακή πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων μίσθωσης δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης αναρτήθηκαν σήμερα 10 νέα αγροτεμάχια (5 γεωργικής χρήσης και 5 κτηνοτροφικής χρήσης) της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας έκτασης 99 στρεμμάτων και 11 νέα αγροτεμάχια (7 κτηνοτροφικής χρήσης και 4 γεωργικής χρήσης) της Περιφερειακής Ενότητατς Καβάλας έκτασης 100 στρεμμάτων. 


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης μίσθωσης γης για τα νέα αναρτημένα αγροτεμάχια είναι η 30/5/2012. Οι αναρτήσεις θα γίνονται κάθε Πέμπτη.

Ανακοινώνεται ότι η διαδικτυακή υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Εκμετάλλευσης έτους 2012 παρατείνεται έως 10.5.2012 για όσους έχουν ή θα έχουν λάβει κωδικό πρόσβασης έως 30.4.2012 και έχουν ή θα έχουν προχωρήσει σε επεξεργασία και αποθήκευση της Online Αίτησής μέχρι 30.4.2012, έστω μία φορά.


Η παράταση ισχύει και για όλους τους ενεργούς χρήστες των πυλών εισαγωγής Ηρακλείου και Μυλοποτάμου λόγω τεχνικών προβλημάτων που προέκυψαν στους εξυπηρετητές αυτών των πυλών.

Σημειώνεται εκ νέου ότι τεχνολογικά δεν υποστηρίζεται η διαδικτυακή υποβολή αίτησης που αφορά αγροτεμάχια που ανήκουν σε περισσότερες της μιας πύλης εισαγωγής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει ότι η διαδικτυακή πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων μίσθωσης δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης έχει αναβαθμιστεί και είναι πλέον σύμμορφη με τον Νόμο 4061/2012. Η νέα πλατφόρμα είναι προσβάσιμη είτε από την κεντρική ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr και επιλέγοντας το εικονίδιο Μίσθωση Αγροτεμαχίων είτε απευθείας από τον σύνδεσμο http://it.opekepe.gr/rp


Για την υποβολή αίτησης απαιτείται η εγγραφή του ενδιαφερόμενου στην πλατφόρμα ακόμη και εάν είχε γίνει παλαιότερη εγγραφή στο προηγούμενο σύστημα

Σήμερα αναρτώνται για πρώτη φορά αγροτεμάχια της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. Συγκεκριμένα, αναρτώνται 57 τεμάχια αγροτικής χρήσης συνολικής έκτασης 343 στρεμμάτων. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης μίσθωσης γης για τα νέα αναρτημένα αγροτεμάχια είναι η 23/5/2012. Οι αναρτήσεις θα γίνονται κάθε Πέμπτη.

Σημειώνεται εκ νέου ότι όπως έχει αναφερθεί στο Δελτίο Τύπου της 22ης Ανάρτησης (30/3/2012), η με αριθμό 2556/2011 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄ 2290) συνεχίζει να εφαρμόζεται για την εκμίσθωση ακινήτων των 2176 που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μέχρι την 22.3.2012. Σ’ αυτό το πλαίσιο εντός των επόμενων ημερών θα πραγματοποιηθεί η υπογραφή των πρώτων συμβολαίων μίσθωσης για την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας.

Για την υποστήριξη σε τεχνικά θέματα της διαδικτυακής υποβολής Ενιαίας Αίτησης Εκμετάλλευσης (Online AEE 2012) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλεφωνικό κέντρο του ΟΠΕΚΕΠΕ 210 8802000 και στη συνέχεια να επιλέγουν το 0 (μηδέν).


Οι ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου είναι καθημερινά 9.30 με 13.30

Επιστροφή στην κορυφή