Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Όπως κάθε Πέμπτη, στο διαδικτυακό σύστημα υποβολής αιτήσεων μίσθωσης δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης αναρτήθηκαν σήμερα για πρώτη φορά αγροτεμάχια της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και νέα αγροτεμάχια της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. 

Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Όπως κάθε Πέμπτη, στο διαδικτυακό σύστημα υποβολής αιτήσεων μίσθωσης δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης αναρτήθηκαν σήμερα για πρώτη φορά αγροτεμάχια των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Βοιωτίας. 


Συγκεκριμένα, αναρτώνται 8 τεμάχια της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας έκτασης περίπου 85 στρεμμάτων και 9 τεμάχια της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας έκτασης περίπου 115 στεμμάτων. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης μίσθωσης γης για τα νέα αναρτημένα αγροτεμάχια είναι η 15/2/2012.

Ο διοικητικός έλεγχος για την σύναψη των συμβολαίων απευθείας μίσθωσης δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης για τις Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας, Γρεβενών, Κιλκίς και Φλώρινας προχωρά με ικανοποιητικούς ρυθμούς με συνέπεια να αναμένεται τα πρώτα συμβόλαια για αυτές τις Ενότητες να έχουν υπογραφτεί μέχρι 15/2/2012.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει την επικαιροποίηση της εφαρμογής «Διαδικτυακή Εκτύπωση Βεβαίωσης Κατά Κύριο Επάγγελμα Αγρότη» μέσα από την οποία οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώνουν τη βεβαίωση του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη για το έτος 2012 (χρονικό διάστημα ισχύος από 1/1/2012 έως 31/1/2013) και η οποία δεν απαιτεί επικύρωση καθώς παράγεται αποκλειστικά από ήδη επικυρωμένα στοιχεία του ΥπΑΑΤ. 


Επισημαίνεται ότι η χορήγηση της βεβαίωσης δεν απαλλάσσει τον παραγωγό από την υποχρέωση της εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ακολουθώντας το σύνδεσμο http://e-services.minagric.gr/.

Ανακοινώνεται ότι, oι παραγωγοί που έχουν αιτηθεί στην ΑΕΕ 2011 τη συμμετοχή τους στα μέτρα του άρθρου 68 του καν.73/2009 που αφορούν τα ζώα, πρέπει να ολοκληρώσουν την προσκόμιση τυχόν επιπρόσθετων δικαιολογητικών που απαιτούνται και τα οποία δεν προσκομίστηκαν με την υποβολή της ΑΕΕ στις Περιφερειακές Δ/νσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ έως και 31/01/2012, όπως προβλέπεται στην σχετική Υπουργική Απόφαση 267050/1-6-2010 για το:


o μέτρο 3 «αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς ορεινών και μειονεκτικών περιοχών στους τομείς βοείου και μοσχαρίσιου κρέατος για τις μοσχίδες αναπαραγωγής»,

o μέτρο 4 «αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς ορεινών και μειονεκτικών περιοχών στους τομείς βοείου και μοσχαρίσιου κρέατος για τις θηλάζουσες αγελάδες» καθώς και

o μέτρο 5 «αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς ορεινών και μειονεκτικών περιοχών στον τομέα αιγοπρόβειου κρέατος»

λεπτομέρειες εφαρμογής των Μέτρων της Ειδικής Στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του ΚΑΝ.(ΕΚ) 73/2009 υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΡΘΡΟΥ_68

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Όπως κάθε Πέμπτη, στο διαδικτυακό σύστημα υποβολής αιτήσεων μίσθωσης δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης αναρτήθηκαν σήμερα 63 νέα αγροτεμάχια συνολικής έκτασης 497 στρεμμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Επίσης αναρτήθηκαν για δεύτερη φορά 17 αγροτεμάχια έκτασης 261 στρεμμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, 2 αγροτεμάχια έκτασης 23 στρεμμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και 5 αγροτεμάχια έκτασης 37 στρεμμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για τα οποία δεν υπήρξε υποβολή αιτήσεων κατά την πρώτη ανάρτησή τους. 


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης μίσθωσης για τα νέα αναρτημένα αγροτεμάχια είναι η 15/2/2012.

Ακολουθεί πίνακας στον οποίο φαίνεται το σύνολο των αγροτεμαχίων που έχει αναρτηθεί μέχρι σήμερα στις 12 αναρτήσεις που έχουν λάβει χώρα.

<th

 ΤΕΜ. ΝΕΑΣ 1η ΑΝΑΡΤ. 24/10/11ΤΕΜ.2η ΑΝΑΡΤ. 3/11/11ΤΕΜ. 3η ΑΝΑΡΤ. 10/11/11ΤΕΜ. 4η ΑΝΑΡΤ. 17/11/11ΤΕΜ. 5η ΑΝΑΡΤ. 24/11/11ΤΕΜ. 6η ΑΝΑΡΤ. 1/12/11ΤΕΜ. 7η ΑΝΑΡΤ. 8/12/11ΤΕΜ. 8η ΑΝΑΡΤ. 15/12/11ΤΕΜ. 9η ΑΝΑΡΤ. 15/12/11ΤΕΜ. 10η ΑΝΑΡΤ. 29/12/11ΤΕΜ. 11η ΑΝΑΡΤ. 5/1/12ΤΕΜ. 12η ΑΝΑΡΤ. 12/01/12 
ΓΡΕΒΕΝΑ      33      
ΗΜΑΘΙΑ60  32         
ΘΕΣ/ΝΚΗ113          63 
ΚΑΒΑΛΑ4  25  13   10  
ΚΙΛΚΙΣ127    45  6 2617 
ΞΑΝΘΗ638658 39 26252630   
ΠΕΛΛΑ   324418    4  
ΠΙΕΡΙΑ20            
ΡΟΔΟΠΗ  461    227     
ΣΕΡΡΕΣ191   2618 131610 2 
ΦΛΩΡΙΝΑ    3729   11 5 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 

Ολοκληρώθηκε στις 30/12/2011 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η πληρωμή της Εξισωτικής Αποζημίωσης για 177 δικαιούχους για το έτος 2007 καθώς και σε 11.361 δικαιούχους για το έτος 2008. 


Οι πληρωμές αφορούν περιπτώσεις ενστάσεων ή προσκόμισης συμπληρωματικών δικαιολογητικών. Στους δικαιούχους καταβλήθηκε συνολικά το ποσό 20.160.514,87 και συγκεκριμένα 228.564,45 € για το 2007 και 19.931.950,42€ για το 2008.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Όπως κάθε Πέμπτη, στο διαδικτυακό σύστημα υποβολής αιτήσεων μίσθωσης δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης αναρτήθηκαν σήμερα 40 νέα αγροτεμάχια συνολικής έκτασης περίπου 606 στρεμμάτων. 


Αναλυτικά, αναρτήθηκαν 26 νέα αγροτεμάχια έκτασης 296 στρεμμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, 10 νέα αγροτεμάχια έκτασης 48 στρεμμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και 4 νέα αγροτεμάχια έκτασης 262 στρεμμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης μίσθωσης για τα νέα αναρτημένα αγροτεμάχια είναι η 8/02/2012.

Σημειώνεται ότι στον σύνδεσμο http://it.opekepe.gr/rentparcels/award/index εμφανίζεται για κάθε αγροτεμάχιο για το οποίο ολοκληρώθηκε ο διοικητικός έλεγχος, τα στοιχεία του μισθωτή καθώς και τα μόρια που συγκέντρωσε.

Ολοκληρώθηκαν στις 30/12/2011 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή, τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, καθώς και τις υπηρεσίες των Περιφερειών, οι πληρωμές των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, που χρηματοδοτήθηκαν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) κατά το μήνα Δεκέμβριο του 2011. 


Το ποσό της δημόσιας δαπάνης που καταβλήθηκε στους δικαιούχους του συνημμένου πίνακα 1 ανήλθε στα 38.422.323 €

jpg ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε με επιτυχία στις 30/12/2011 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Δήλωση Δαπανών και Αίτηση Ενδιάμεσης Πληρωμής για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013. Το ποσό της δημόσιας δαπάνης που δηλώθηκε ανήλθε στα 28.293.561,12 ευρώ εκ των οποίων η κοινοτική συμμετοχή ανέρχεται σε 26.878.883,21 ευρώ.


Ο στόχος αυτός επετεύχθη με τη συνεργασία των Περιφερειακών Υπηρεσιών Αλιείας, της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Δράσεων, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Αλιείας, των Υπουργείων Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με την υποβολή αυτή υπερκαλύφθηκε ο στόχος της κάλυψης ν+2 του έτους 2011 κατά 1.111.773,59 ευρώ για τις περιοχές εντός στόχου σύγκλισης και κατά 3.463.481,80 ευρώ για τις περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης. Η επιστροφή της κοινοτικής συμμετοχής στη χώρα μας θα γίνει μέσα στο επόμενο δίμηνο.

Όπως κάθε Πέμπτη, στο διαδικτυακό σύστημα υποβολής αιτήσεων μίσθωσης δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης αναρτήθηκαν για δεύτερη φορά 30 αγροτεμάχια έκτασης 633 στρεμμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, 10 αγροτεμάχια έκτασης 377 στρεμμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, 11 αγροτεμάχια έκτασης 67 στρεμμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας και 8 αγροτεμάχια έκτασης 90 στρεμμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, για τα οποία δεν υπήρξε υποβολή αιτήσεων κατά την πρώτη ανάρτησή τους. 


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης μίσθωσης για τα νέα αναρτημένα αγροτεμάχια είναι η 1/2/2012.

Περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
 ΣΥΝΟΛΟΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΧΡΗΣΗΕΜΒΑΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ (τ.μ.)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠλήθοςΕμβαδόν (στρ.)ΠλήθοςΕμβαδόν (στρ.)ΠλήθοςΕμβαδόν (στρ.)1000 τμ. ως 4000 τμ.4001 τμ. ως 10000 τμ.10001 τμ. ως 20000 τμ.20001 τμ. ως 50000 τμ.50001 τμ. ως 100000 τμ.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 8 90 1 7 7 83 3 3 1 1  
ΞΑΝΘΗ 30 633 6 73 24 560 7 6 4 9 4
ΣΕΡΡΕΣ 10 377 0 0 10 377 0 0 0 8 2
ΦΛΩΡΙΝΑ 11 67 9 31 2 36 5 4 1 1  
ΣΥΝΟΛΟ5911671611143105615136196

Ανακοίνωση ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμή Εξόφλησης Ενιαίας Ενίσχυσης 2011

Με αφορμή την επικείμενη πληρωμή της εξόφλησης της ενιαίας ενίσχυσης 2011 σε 700.098 περίπου δικαιούχους με συνολικό ποσό πληρωμής 1.004.772.619 ευρώ ο ΟΠΕΚΕΠΕ πληροφορεί ότι:


• τα ποσά πληρωμής που θα καταβληθούν στον κάθε δικαιούχο θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr) από την Πέμπτη 22.12.2011 και ώρα 18.00. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να πληροφορούνται επίσης για το ποσό πληρωμής και από την τηλεφωνική γραμμή 1540.

• Τα ποσά πληρωμής θα είναι διαθέσιμα για ανάληψη στους λογαριασμούς των δικαιούχων από την Παρασκευή 23.12.2011

Η πληρωμή αφορά τους δικαιούχους που υπέβαλλαν εμπρόθεσμα αίτηση και δεν προέκυψαν προβλήματα επιλεξιμότητας από τους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για τις περιπτώσεις που λόγω προβλημάτων ή σφαλμάτων κατά την υποβολή της αίτησης δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή της ενιαίας ενίσχυσης 2011, οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται για τα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου από την ίδια εφαρμογή στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πληρωμή αυτών των δικαιούχων θα γίνει μετά την διόρθωση των σφαλμάτων με τις προβλεπόμενες διαδικασίες των διοικητικών πράξεων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Όπως κάθε Πέμπτη, στο διαδικτυακό σύστημα υποβολής αιτήσεων μίσθωσης δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης αναρτήθηκαν για δεύτερη φορά 26 αγροτεμάχια έκτασης 820 στρεμμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, 16 αγροτεμάχια έκτασης 302 στρεμμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και 6 αγροτεμάχια έκτασης 67 στρεμμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς για τα οποία δεν υπήρξε υποβολή αιτήσεων κατά την πρώτη ανάρτησή τους. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης μίσθωσης για τα νέα αναρτημένα αγροτεμάχια είναι η 25/1/2012.


Σημειώνεται ότι οι πρώτες συμβάσεις μίσθωσης γης αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης και θα παραδοθούν στους δικαιούχους την Τρίτη 27/12/2011 στην αίθουσα συσκέψεων του Διοικητηρίου. Οι πρώτες συμβάσεις αφορούν 11 δικαιούχους, οι οποίοι μισθώνουν συνολικά 29 αγροτεμάχια έκτασης περίπου 180 στρεμμάτων.

Το όλο εγχείρημα ξεκινά και ολοκληρώνεται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Η Ελλάδα των Περιφερειών έχει αυτή την ανάγκη και είναι στο χέρι των υπηρεσιών της κάθε Περιφερειακής Ενότητας να προσφέρουν στους συμπολίτες τους δημόσια γη που μπορεί να συμβάλει στην επανεκκίνηση του πρωτογενούς τομέα της χώρας. Η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης άνοιξε τον δρόμο και της αξίζουν θερμά συγχαρητήρια.

Στα πλαίσια των διαδικασιών εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ανακοινώνουμε την έναρξη λειτουργίας του ρόλου χρήστη «agent» σχετικά με τη δυνατότητα εγγραφής και διαχείρισης πλήθους ΑΦΜ.


Ο ρόλος απευθύνεται σε χρήστες οι οποίοι είτε στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών είτε κατόπιν συμφωνίας, έχουν αναλάβει την υποχρέωση εγγραφής περισσοτέρων του ενός παραγωγού (ΑΦΜ) όπως π.χ Αγροτικοί Σύλλογοι, Γεωργικοί Σύμβουλοι, Μελετητικά Γραφεία κλπ.

Αναλυτικές οδηγίες καθώς και το σχετικό εγχειρίδιο χρήστη είναι διαθέσιμα μέσα από τη σχετική ενότητα «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΕΠΕ – http://www.opekepe.gr/maae.asp.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Όπως κάθε Πέμπτη, στο διαδικτυακό σύστημα υποβολής αιτήσεων μίσθωσης δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης αναρτήθηκαν 13 νέα αγροτεμάχια έκτασης 51 στρεμμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. Επίσης αναρτήθηκαν για δεύτερη φορά 25 αγροτεμάχια έκτασης 787 στρεμμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και 227 αγροτεμάχια έκτασης 1894 στρεμμάτων της Περιφερειακής ενότητας Ροδόπης για τα οποία δεν υπήρξε υποβολή αιτήσεων κατά την πρώτη ανάρτησή τους. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης μίσθωσης για τα νέα αναρτημένα αγροτεμάχια είναι η 18/1/2012.


Έως σήμερα έχουν γίνει 8 αναρτήσεις αγροτεμαχίων για 12 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. Έχουν υποβληθεί οριστικά πάνω από 2300 αιτήσεις (στο σύστημα βρίσκονται προς υποβολή περίπου 4600 αιτήσεις), οι οποίες αφορούν περίπου 1100 αγροτεμάχια.

Ο ακόλουθος πίνακας δίνει εποπτικά την εικόνα των μέχρι σήμερα αναρτήσεων μοναδικών αγροτεμαχίων.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΑ 33 319 1
ΗΜΑΘΙΑΣ 92 494 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 113 729 1
ΚΑΒΑΛΑΣ 42 639 3
ΚΙΛΚΙΣ 181 2077 2
ΞΑΝΘΗΣ 273 6204 5
ΠΕΛΛΑΣ 94 579 3
ΠΙΕΡΙΑΣ 20 505 1
ΡΟΔΟΠΗΣ 461 3946 1
ΣΕΡΡΩΝ 250 3128 4
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 66 518 2
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 105 965 4
ΣΥΝΟΛΟ 1730 20103  Από τα παραπάνω 1730 αγροτεμάχια, 25 αγροτεμάχια της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και 227 αγροτεμάχια της Περιφερειακής ενότητας Ροδόπης αναρτήθηκαν για δεύτερη φορά.

Με νέο δελτίο τύπου θα γίνει ενημέρωση για την ημέρα και ώρα που θα παραδοθούν από την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης τα πρώτα συμβόλαια μίσθωσης στους δικαιούχους παρουσία του Υπουργού ΥπΑΑΤ. Η εν λόγω παράδοση θα γίνει προ των εορτών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Όπως κάθε Πέμπτη, στο διαδικτυακό σύστημα υποβολής αιτήσεων μίσθωσης δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης αναρτήθηκαν σήμερα 86 νέα αγροτεμάχια έκτασης 793 στρεμμάτων. 


Τα αγροτεμάχια αφορούν 4 Περιφερειακές Ενότητες, ήτοι αναρτώνται για πρώτη φορά αγροτεμάχια για την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών αριθμού 33 και έκτασης 319 στρεμμάτων. Επίσης αναρτώνται νέα τεμάχια για την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας αριθμού 13 και έκτασης 120 στρέμματα, 14 νέα τεμάχια της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής έκτασης 39 στρεμμάτων και 26 νέα τεμάχια της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης έκτασης 315 στρεμμάτων. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης μίσθωσης για τα νέα αναρτημένα αγροτεμάχια είναι η 11/1/2012.

Σημειώνεται ότι ο διοικητικός έλεγχος στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης προχωρά με γοργό ρυθμό και την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να υπογραφούν τα πρώτα συμβόλαια εκμίσθωσης. Ο ακόλουθος πίνακας σκιαγραφεί το προφίλ των υποψηφίων για την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης σύμφωνα με τις υπό διοικητικό έλεγχο υποβεβλημένες αιτήσεις των δύο πρώτων αναρτήσεων λαμβάνοντας υπόψη ανά αναρτημένο αγροτεμάχιο τους τρεις πρώτους σε μόρια υποψήφιους.

Νέος ηλικίας έως 35 ετών με επιπλέον πτυχίο Γεωτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ) ημεδαπής ή αλλοδαπής 36%
Νέος ηλικίας έως 35 ετών 32%
Άνεργος εγγεγραμμένος στα αρχεία του ΟΑΕΔ 26%
Επαγγελματίας Αγρότης 3%
Νέος αγρότης ηλικίας έως 35 ετών ή νέος αγρότης σύμφωνα με το άρθρο 22 του ΚΑΝ. 1698/2005 της Ε.Ε. 3%

Με ένα κλικ

loading...
Με ένα κλικ

Επιστροφή στην κορυφή