Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Ανακοινώσεις

Ανακοινώνεται ότι, oι παραγωγοί που έχουν αιτηθεί στην ΑΕΕ 2011 τη συμμετοχή τους στα μέτρα του άρθρου 68 του καν.73/2009 που αφορούν τα ζώα, πρέπει να ολοκληρώσουν την προσκόμιση τυχόν επιπρόσθετων δικαιολογητικών που απαιτούνται και τα οποία δεν προσκομίστηκαν με την υποβολή της ΑΕΕ στις Περιφερειακές Δ/νσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ έως και 31/01/2012, όπως προβλέπεται στην σχετική Υπουργική Απόφαση 267050/1-6-2010 για το:


o μέτρο 3 «αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς ορεινών και μειονεκτικών περιοχών στους τομείς βοείου και μοσχαρίσιου κρέατος για τις μοσχίδες αναπαραγωγής»,

o μέτρο 4 «αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς ορεινών και μειονεκτικών περιοχών στους τομείς βοείου και μοσχαρίσιου κρέατος για τις θηλάζουσες αγελάδες» καθώς και

o μέτρο 5 «αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς ορεινών και μειονεκτικών περιοχών στον τομέα αιγοπρόβειου κρέατος»

λεπτομέρειες εφαρμογής των Μέτρων της Ειδικής Στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του ΚΑΝ.(ΕΚ) 73/2009 υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΡΘΡΟΥ_68

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Όπως κάθε Πέμπτη, στο διαδικτυακό σύστημα υποβολής αιτήσεων μίσθωσης δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης αναρτήθηκαν σήμερα 63 νέα αγροτεμάχια συνολικής έκτασης 497 στρεμμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Επίσης αναρτήθηκαν για δεύτερη φορά 17 αγροτεμάχια έκτασης 261 στρεμμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, 2 αγροτεμάχια έκτασης 23 στρεμμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και 5 αγροτεμάχια έκτασης 37 στρεμμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για τα οποία δεν υπήρξε υποβολή αιτήσεων κατά την πρώτη ανάρτησή τους. 


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης μίσθωσης για τα νέα αναρτημένα αγροτεμάχια είναι η 15/2/2012.

Ακολουθεί πίνακας στον οποίο φαίνεται το σύνολο των αγροτεμαχίων που έχει αναρτηθεί μέχρι σήμερα στις 12 αναρτήσεις που έχουν λάβει χώρα.

<th

 ΤΕΜ. ΝΕΑΣ 1η ΑΝΑΡΤ. 24/10/11ΤΕΜ.2η ΑΝΑΡΤ. 3/11/11ΤΕΜ. 3η ΑΝΑΡΤ. 10/11/11ΤΕΜ. 4η ΑΝΑΡΤ. 17/11/11ΤΕΜ. 5η ΑΝΑΡΤ. 24/11/11ΤΕΜ. 6η ΑΝΑΡΤ. 1/12/11ΤΕΜ. 7η ΑΝΑΡΤ. 8/12/11ΤΕΜ. 8η ΑΝΑΡΤ. 15/12/11ΤΕΜ. 9η ΑΝΑΡΤ. 15/12/11ΤΕΜ. 10η ΑΝΑΡΤ. 29/12/11ΤΕΜ. 11η ΑΝΑΡΤ. 5/1/12ΤΕΜ. 12η ΑΝΑΡΤ. 12/01/12 
ΓΡΕΒΕΝΑ      33      
ΗΜΑΘΙΑ60  32         
ΘΕΣ/ΝΚΗ113          63 
ΚΑΒΑΛΑ4  25  13   10  
ΚΙΛΚΙΣ127    45  6 2617 
ΞΑΝΘΗ638658 39 26252630   
ΠΕΛΛΑ   324418    4  
ΠΙΕΡΙΑ20            
ΡΟΔΟΠΗ  461    227     
ΣΕΡΡΕΣ191   2618 131610 2 
ΦΛΩΡΙΝΑ    3729   11 5 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 

Ολοκληρώθηκε στις 30/12/2011 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η πληρωμή της Εξισωτικής Αποζημίωσης για 177 δικαιούχους για το έτος 2007 καθώς και σε 11.361 δικαιούχους για το έτος 2008. 


Οι πληρωμές αφορούν περιπτώσεις ενστάσεων ή προσκόμισης συμπληρωματικών δικαιολογητικών. Στους δικαιούχους καταβλήθηκε συνολικά το ποσό 20.160.514,87 και συγκεκριμένα 228.564,45 € για το 2007 και 19.931.950,42€ για το 2008.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Όπως κάθε Πέμπτη, στο διαδικτυακό σύστημα υποβολής αιτήσεων μίσθωσης δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης αναρτήθηκαν σήμερα 40 νέα αγροτεμάχια συνολικής έκτασης περίπου 606 στρεμμάτων. 


Αναλυτικά, αναρτήθηκαν 26 νέα αγροτεμάχια έκτασης 296 στρεμμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, 10 νέα αγροτεμάχια έκτασης 48 στρεμμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και 4 νέα αγροτεμάχια έκτασης 262 στρεμμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης μίσθωσης για τα νέα αναρτημένα αγροτεμάχια είναι η 8/02/2012.

Σημειώνεται ότι στον σύνδεσμο http://it.opekepe.gr/rentparcels/award/index εμφανίζεται για κάθε αγροτεμάχιο για το οποίο ολοκληρώθηκε ο διοικητικός έλεγχος, τα στοιχεία του μισθωτή καθώς και τα μόρια που συγκέντρωσε.

Ολοκληρώθηκαν στις 30/12/2011 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή, τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, καθώς και τις υπηρεσίες των Περιφερειών, οι πληρωμές των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, που χρηματοδοτήθηκαν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) κατά το μήνα Δεκέμβριο του 2011. 


Το ποσό της δημόσιας δαπάνης που καταβλήθηκε στους δικαιούχους του συνημμένου πίνακα 1 ανήλθε στα 38.422.323 €

jpg ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε με επιτυχία στις 30/12/2011 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Δήλωση Δαπανών και Αίτηση Ενδιάμεσης Πληρωμής για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013. Το ποσό της δημόσιας δαπάνης που δηλώθηκε ανήλθε στα 28.293.561,12 ευρώ εκ των οποίων η κοινοτική συμμετοχή ανέρχεται σε 26.878.883,21 ευρώ.


Ο στόχος αυτός επετεύχθη με τη συνεργασία των Περιφερειακών Υπηρεσιών Αλιείας, της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Δράσεων, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Αλιείας, των Υπουργείων Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με την υποβολή αυτή υπερκαλύφθηκε ο στόχος της κάλυψης ν+2 του έτους 2011 κατά 1.111.773,59 ευρώ για τις περιοχές εντός στόχου σύγκλισης και κατά 3.463.481,80 ευρώ για τις περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης. Η επιστροφή της κοινοτικής συμμετοχής στη χώρα μας θα γίνει μέσα στο επόμενο δίμηνο.

Όπως κάθε Πέμπτη, στο διαδικτυακό σύστημα υποβολής αιτήσεων μίσθωσης δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης αναρτήθηκαν για δεύτερη φορά 30 αγροτεμάχια έκτασης 633 στρεμμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, 10 αγροτεμάχια έκτασης 377 στρεμμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, 11 αγροτεμάχια έκτασης 67 στρεμμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας και 8 αγροτεμάχια έκτασης 90 στρεμμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, για τα οποία δεν υπήρξε υποβολή αιτήσεων κατά την πρώτη ανάρτησή τους. 


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης μίσθωσης για τα νέα αναρτημένα αγροτεμάχια είναι η 1/2/2012.

Περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
 ΣΥΝΟΛΟΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΧΡΗΣΗΕΜΒΑΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ (τ.μ.)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΠλήθοςΕμβαδόν (στρ.)ΠλήθοςΕμβαδόν (στρ.)ΠλήθοςΕμβαδόν (στρ.)1000 τμ. ως 4000 τμ.4001 τμ. ως 10000 τμ.10001 τμ. ως 20000 τμ.20001 τμ. ως 50000 τμ.50001 τμ. ως 100000 τμ.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 8 90 1 7 7 83 3 3 1 1  
ΞΑΝΘΗ 30 633 6 73 24 560 7 6 4 9 4
ΣΕΡΡΕΣ 10 377 0 0 10 377 0 0 0 8 2
ΦΛΩΡΙΝΑ 11 67 9 31 2 36 5 4 1 1  
ΣΥΝΟΛΟ5911671611143105615136196

Ανακοίνωση ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμή Εξόφλησης Ενιαίας Ενίσχυσης 2011

Με αφορμή την επικείμενη πληρωμή της εξόφλησης της ενιαίας ενίσχυσης 2011 σε 700.098 περίπου δικαιούχους με συνολικό ποσό πληρωμής 1.004.772.619 ευρώ ο ΟΠΕΚΕΠΕ πληροφορεί ότι:


• τα ποσά πληρωμής που θα καταβληθούν στον κάθε δικαιούχο θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr) από την Πέμπτη 22.12.2011 και ώρα 18.00. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να πληροφορούνται επίσης για το ποσό πληρωμής και από την τηλεφωνική γραμμή 1540.

• Τα ποσά πληρωμής θα είναι διαθέσιμα για ανάληψη στους λογαριασμούς των δικαιούχων από την Παρασκευή 23.12.2011

Η πληρωμή αφορά τους δικαιούχους που υπέβαλλαν εμπρόθεσμα αίτηση και δεν προέκυψαν προβλήματα επιλεξιμότητας από τους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για τις περιπτώσεις που λόγω προβλημάτων ή σφαλμάτων κατά την υποβολή της αίτησης δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή της ενιαίας ενίσχυσης 2011, οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται για τα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου από την ίδια εφαρμογή στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πληρωμή αυτών των δικαιούχων θα γίνει μετά την διόρθωση των σφαλμάτων με τις προβλεπόμενες διαδικασίες των διοικητικών πράξεων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Όπως κάθε Πέμπτη, στο διαδικτυακό σύστημα υποβολής αιτήσεων μίσθωσης δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης αναρτήθηκαν για δεύτερη φορά 26 αγροτεμάχια έκτασης 820 στρεμμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, 16 αγροτεμάχια έκτασης 302 στρεμμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και 6 αγροτεμάχια έκτασης 67 στρεμμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς για τα οποία δεν υπήρξε υποβολή αιτήσεων κατά την πρώτη ανάρτησή τους. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης μίσθωσης για τα νέα αναρτημένα αγροτεμάχια είναι η 25/1/2012.


Σημειώνεται ότι οι πρώτες συμβάσεις μίσθωσης γης αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης και θα παραδοθούν στους δικαιούχους την Τρίτη 27/12/2011 στην αίθουσα συσκέψεων του Διοικητηρίου. Οι πρώτες συμβάσεις αφορούν 11 δικαιούχους, οι οποίοι μισθώνουν συνολικά 29 αγροτεμάχια έκτασης περίπου 180 στρεμμάτων.

Το όλο εγχείρημα ξεκινά και ολοκληρώνεται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Η Ελλάδα των Περιφερειών έχει αυτή την ανάγκη και είναι στο χέρι των υπηρεσιών της κάθε Περιφερειακής Ενότητας να προσφέρουν στους συμπολίτες τους δημόσια γη που μπορεί να συμβάλει στην επανεκκίνηση του πρωτογενούς τομέα της χώρας. Η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης άνοιξε τον δρόμο και της αξίζουν θερμά συγχαρητήρια.

Στα πλαίσια των διαδικασιών εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ανακοινώνουμε την έναρξη λειτουργίας του ρόλου χρήστη «agent» σχετικά με τη δυνατότητα εγγραφής και διαχείρισης πλήθους ΑΦΜ.


Ο ρόλος απευθύνεται σε χρήστες οι οποίοι είτε στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών είτε κατόπιν συμφωνίας, έχουν αναλάβει την υποχρέωση εγγραφής περισσοτέρων του ενός παραγωγού (ΑΦΜ) όπως π.χ Αγροτικοί Σύλλογοι, Γεωργικοί Σύμβουλοι, Μελετητικά Γραφεία κλπ.

Αναλυτικές οδηγίες καθώς και το σχετικό εγχειρίδιο χρήστη είναι διαθέσιμα μέσα από τη σχετική ενότητα «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΕΠΕ – http://www.opekepe.gr/maae.asp.

Επιστροφή στην κορυφή