Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
×

Σφάλμα

A sequence has been discovered that could indicate a hacker attack. Your request can not be processed.

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς με θέμα:« «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες ελαιοχρωματισμού στο κτίριο της Περιφερειακής Μονάδας Κομοτηνής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.»
doc ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς με θέμα:« Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες επισκευής δαπέδου στο κτίριο της Περιφερειακής Μονάδας Κομοτηνής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.»
doc ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

doc Διευκρίνιση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε), μετά την πληρωμή της Εξισωτικής Αποζημίωσης του έτους 2012 προς τους αγρότες και κτηνοτρόφους της χώρας, προέβη στην έκδοση των καταστάσεων δικαιούχων, επιλαχόντων και απορριπτόμενων από την συγκεκριμένη πληρωμή. 

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς με θέμα:« Προμήθεια ανταλλακτικών / αναλωσίμων για μηχανογραφικό εξοπλισμό»
doc ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων από το θεσμικό πλαίσιο ελέγχων, στάλθηκαν προς πληρωμή στην αρμόδια τράπεζα Πειραιώς – ΑΤΕ, 45.235 συνολικά δικαιούχοι Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών με το συνολικό ποσό των 7.174.481,77 Ευρώ, που αφορούν υποχρεώσεις μηνός Ιουνίου 2013.-


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε), μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, ανακοινώνει ότι σήμερα 12 Ιουλίου προχώρησε στην πληρωμή της Εξισωτικής Αποζημίωσης του έτους 2012 . 


Η εξισωτική αποζημίωση αφορά στην παροχή ενίσχυσης προς τους αγρότες των μειονεκτικών, ορεινών περιοχών και τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους, ως αντιστάθμιση για τα προβλήματα που τους δημιουργούν τα μόνιμα φυσικά μειονεκτήματα των περιοχών τους. Το συνολικό ποσόν της εξισωτικής αποζημίωσης ανέρχεται στα 81.331.919,15 € και αφορά συνολικά 62.038 δικαιούχους. Η πληρωμή πραγματοποιείται σε όσους πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια επιλεξιμότητας στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» και δεν είχαν ελλείψεις στις αιτήσεις τους. Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται άμεσα για τα ποσά πληρωμής που τους καταβλήθηκαν από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ: (σύνδεσμος).

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ (http://www.opekepe.gr/searchExisotiki.asp) θα μπορούν να ενημερώνονται επίσης αναλυτικά και όσοι δικαιούχοι δεν τους καταβλήθηκε η Εξισωτική Αποζημίωση, είτε γιατί δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, είτε γιατί οι αιτήσεις τους παρουσιάζουν ελλείψεις δικαιολογητικών. Για τους γεωργούς που έχουν ελλείψεις δικαιολογητικών διευκρινίζεται ότι πρέπει να υποβάλλουν (αυτοπροσώπως ή δια μέσου των ΕΑΣ) στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά, ώστε αφού γίνει ο έλεγχος τους, να καταστεί δυνατή η πληρωμή τους στο πλαίσιο των διαθέσιμων πιστώσεων. Η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων είναι εντός 10 ημερών από την ανάρτησή τους στους αντίστοιχους Δήμους.

Εκ του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς με θέμα:« Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για Ηλεκτρονικές εργασίες στο κτίριο της Περιφερειακής Μονάδας Κομοτηνής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε»
doc ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κλιμάκιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με επικεφαλής την Αντιπρόεδρο του Οργανισμού Δήμητρα Χαλικιά, πρόκειται να επισκεφθεί τις επόμενες ημέρες έδρες νομών της Βορείου Ελλάδος, προκειμένου να ενημερώσει τους αρμόδιους φορείς σχετικά με τα θέματα που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του «Σχεδίου Δράσης Βοσκήσιμων Γαιών».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή δημοσίευμα της ηλεκτρονικής εφημερίδας euro2day.gr και προς αποκατάσταση της αλήθειας, ο ΟΠΕΚΕΠΕ γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς με θέμα: 


«Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου : Συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων του υπολογιστικού κέντρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.»

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς με θέμα: 


«Προμήθεια συρραφίδων»

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικώς συμφερότερη προσφορά για την ανάθεση του έργου «Ορθή καταγραφή και εξακρίβωση των επιλέξιμων βοσκοτόπων (βοσκήσιμων εκτάσεων) 
pdf ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη φορέα εκτέλεσης του κοινοτικού προγράμματος 2013 δωρεάν διανομής ρυζιού parboiled στους απόρους της χώρας (έτος προϋπολογισμού 2013)
pdf ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Κωδικός Διαγωνισμού: 40

Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη φορέα ή φορέων υλοποίησης του κοινοτικού προγράμματος δωρεάν διανομής τυριού ΦΕΤΑ ΠΟΠ (έτος προϋπολογισμού 2013).

Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη φορέα ή φορέων υλοποίησης του κοινοτικού προγράμματος δωρεάν διανομής τυριού ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΠ (έτος προϋπολογισμού 2013)
pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Κωδικός Διαγωνισμού: 42

Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη φορέα ή φορέων υλοποίησης του κοινοτικού προγράμματος δωρεάν διανομής τυριού ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ (έτος προϋπολογισμού 2013).

Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη φορέα ή φορέων υλοποίησης του κοινοτικού προγράμματος δωρεάν διανομής τυριού ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ ΠΟΠ (έτος προϋπολογισμού 2013)
pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Κωδικός Διαγωνισμού: 45

Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη φορέα εκτέλεσης του κοινοτικού προγράμματος 2013 δωρεάν διανομής εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου στους απόρους της χώρας (έτος προϋπολογισμού 2013) 

Επιστροφή στην κορυφή