Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 04-04-2012 είναι σε λειτουργία η διαδικτυακή πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης προς ένταξη στο καθεστώς του Μέτρου 113 «Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών και γεωργικών εργατών (ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ)» του Άξονα 1 «Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ).


Το Μέτρο 113 στοχεύει στην ενθάρρυνση των ηλικιωμένων γεωργών και συγκεκριμένα καπνοπαραγωγών, που έχουν ενεργοποιήσει δικαιώματα καπνού στις καπνοπαραγωγικές περιοχές το 2009, να αποχωρήσουν από την ενεργό επαγγελματική με το σύστημα της πρόωρης συνταξιοδότησης.

Σκοπός του Μέτρου 113 είναι η εξασφάλιση ενός ελάχιστου οικογενειακού εισοδήματος στον αποχωρούντα γεωργό, και ταυτόχρονα η ηλικιακή ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού μέσω μεταβίβασης της εκμετάλλευσής του σε ένα διάδοχο, νέο ηλικιακά γεωργό, ο οποίος θα αυξήσει το μέγεθος της εκμετάλλευσης που θα δημιουργηθεί.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ-Ανταγωνιστικότητα καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο Μέτρο 113 του Π.Α.Α. 2007 – 2013, με τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν λεπτομέρειες για την υποβολή αιτήσεων, στην εφαρμογή στο παρόν site , καθώς και περισσότερες πληροφορίες για το Μέτρο 113, στους διαδικτυακούς τόπους www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr

Σήμερα 02-04-2012, είναι η καταληκτική ημερομηνία λήψης κωδικού για την υποβολή από το διαδίκτυο των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης.


Όσοι μεταβιβαστές δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης ή σε περίπτωση κληρονομιάς οι κληρονόμοι έχουν:
*ήδη λάβει αναγνωριστικό και κωδικό πρόσβασης από την online αίτηση εγγραφής για δημιουργία νέου λογαριασμού, ή
*θα υποβάλλουν σήμερα μέχρι 24.00 η ώρα αίτημα για λήψη αναγνωριστικού και κωδικού πρόσβασης

μπορούν να υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, τις εκτυπωμένες ηλεκτρονικές αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και την Παρασκευή 06-4-2012. Διευκρινίζουμε στην περίπτωση της μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς για ημερομηνία θανάτου μεταβιβαστή μετά την 1η Ιανουαρίου 2012 και έως τη 15η Μαΐου 2012, κατά παρέκκλιση της ανωτέρω προθεσμίας, λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης μεταβίβασης δύναται να ληφθεί υπόψη η 15η Μαΐου 2012.

Η ψήφιση του Νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ A’ 66) σχετικά με την «Διαχείριση ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Ρυθμίσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις» και συγκεκριμένα το Άρθρο 7 επιφέρει κάποιες αλλαγές στα κριτήρια και την μοριοδότηση αυτών της διαδικασίας απευθείας μίσθωσης αγροτεμαχίων δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης.

Περισσότερα...

Η ψήφιση του Νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ A’ 66) σχετικά με την «Διαχείριση ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Ρυθμίσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις» και συγκεκριμένα το Άρθρο 7 επιφέρει κάποιες αλλαγές στα κριτήρια και την μοριοδότηση αυτών της διαδικασίας απευθείας μίσθωσης αγροτεμαχίων δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης.


Σ’ αυτό το πλαίσιο, η 22η ανάρτηση της προηγούμενης Πέμπτης ήταν η τελευταία σε συμφωνία με την αριθμό 2556/2011 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄ 2290), η οποία εφαρμόζεται για την εκμίσθωση ακινήτων που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., μέχρι την 22.3.2012. Για τα 2176 αγροτεμάχια των 22 αναρτήσεων που έχουν λάβει χώρα μέχρι σήμερα, η διαδικασία της εκμίσθωσης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 23.9.2012.

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΑ 33
ΗΜΑΘΙΑ 92
ΘΕΣΣ/ΚΗ 203
ΚΑΒΑΛΑ 107
ΚΙΛΚΙΣ 198
ΞΑΝΘΗ 272
ΠΕΛΛΑ 98
ΠΙΕΡΙΑ 20
ΡΟΔΟΠΗ 461
ΣΕΡΡΕΣ 300
ΦΛΩΡΙΝΑ 66
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 128
ΒΟΙΩΤΙΑ 9
ΜΑΓΝΗΣΙΑ 37
ΛΑΡΙΣΑ 56
ΕΥΒΟΙΑ 8
ΔΡΑΜΑ 69
ΦΘΙΩΤΙΔΑ 19
 2176Η διαδικτυακή πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων μίσθωσης δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης αναβαθμίζεται προκειμένου να είναι σύμμορφη με τον Νόμο 4061/2012 και αναμένεται εντός των επόμενων δύο εβδομάδων να ξεκινήσει κάθε Πέμπτη η ανάρτηση νέων αγροτεμαχίων.

Ανακοινώνεται ότι η διαδικασία εγγραφής για τη λήψη κωδικού για τη διαδικτυακή υποβολή Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης Έτους 2012 έχει λήξει. Η υπηρεσία εγγραφής είναι πλέον ενεργή ΜΟΝΟ για τους παραγωγούς που είχαν υποβάλλει πέρυσι την Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης Έτους 2011 στον ΟΠΕΚΕΠΕ με οποιονδήποτε τρόπο (μέσω διαδικτύου, τηλεφωνικά, με επιστολή). 


Για αυτή την κατηγορία των δικαιούχων η καταληκτική ημερομηνία λήψης κωδικού πρόσβασης είναι η 30/4/2012. Σημειώνεται ότι για την φετινή χρονιά δεν θα γίνει αποστολή προ-εκτυπωμένων αιτήσεων.

Η έναρξη λειτουργίας του συστήματος για την υποβολή της Αίτησης διαδικτυακά, για τους εγγεγραμμένους χρήστες, θα γίνει την 26/03/2012.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Όπως κάθε Πέμπτη, στο διαδικτυακό σύστημα υποβολής αιτήσεων μίσθωσης δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης αναρτήθηκαν σήμερα για πρώτη φορά αγροτεμάχια της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και για έκτη φορά αγροτεμάχια της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.


Συγκεκριμένα, για την Φθιώτιδα αναρτώνται 19 τεμάχια έκτασης 193 στρεμμάτων, από τα οποία 8 τεμάχια είναι για γεωργική χρήση και 11 τεμάχια είναι για κτηνοτροφική χρήση. Για την Χαλκιδική αναρτώνται 9 τεμάχια γεωργικής χρήσης έκτασης 27 στρεμμάτων. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης μίσθωσης γης για τα νέα αναρτημένα αγροτεμάχια είναι η 18/4/2012.

Όπως κάθε Πέμπτη, στο διαδικτυακό σύστημα υποβολής αιτήσεων μίσθωσης δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης αναρτήθηκαν σήμερα για πρώτη φορά αγροτεμάχια της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. 


Συγκεκριμένα, αναρτώνται 69 τεμάχια έκτασης 1695 στρεμμάτων, από τα οποία 15 τεμάχια είναι για γεωργική χρήση και 54 τεμάχια είναι για κτηνοτροφική χρήση. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης μίσθωσης γης για τα νέα αναρτημένα αγροτεμάχια είναι η 11/4/2012.

Τα πρώτα συμβόλαια μίσθωσης για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης αφορούν 14 δικαιούχους και 32 αγροτεμάχια έκτασης περίπου 120 στρεμμάτων. Τα συμβόλαια θα παραδοθούν στους δικαιούχους την Δευτέρα 19/3/2012, ώρα 11:00 στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του ΥπΑΑΤ.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ στα πλαίσια της συνεχούς αναβάθμισης των προσφερόμενων διαδικτυακών υπηρεσιών, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, των δημόσιων και ιδιωτικών δομών που συναλλάσονται με τον Οργανισμό ξεκινά την παροχή πέντε(5) νέων ψηφιακών υπηρεσιών:.

Περισσότερα...

Από σήμερα 12-03-2012 και μετά τις 16.30 μ.μ. τίθεται σε λειτουργία η διαδικτυακή εφαρμογή για την υποβολή των αιτήσεων μεταβιβάσεων δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης 2012.


Με την έναρξη λειτουργίας της, οι αιτήσεις μεταβίβασης καταχωρίζονται υποχρεωτικά πριν την αποστολή τους στη διαδικτυακή εφαρμογή ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

  • καταχώρηση και οριστικοποίηση
  • εκτύπωση
  • υπογραφή από τους συμβαλλομένους
  • θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής για κάθε συμβαλλόμενο χωριστά από αρμόδια αρχή.

Η διαδικτυακή εφαρμογή αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες ώστε να προσφέρει τη δυνατότητα στους αιτούντες, με τη χρήση των κατάλληλων επιλογών, να μπορούν να εισάγουν τα στοιχεία τους, να ενημερώνονται για τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης που κατέχουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση μεταβίβασης.Η διαδικτυακή εφαρμογή βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://entitlements.opekepe.gr/(ιστοσελίδα www.opekepe.gr).

Αρχικά απαιτείται η υποχρεωτική online εγγραφή με την επιλογή «Δημιουργία νέου λογαριασμού» για τη λήψη κωδικού πρόσβασης. Επισημαίνεται ότι αίτηση εγγραφής για δημιουργία νέου λογαριασμού μπορούν να υποβάλλουν μόνο οι μεταβιβαστές της αίτησης μεταβίβασης ή σε περίπτωση κληρονομιάς οι κληρονόμοι, προκειμένου να καταχωρήσουν ηλεκτρονικά την αίτηση μεταβίβασης.

Στις περιπτώσεις ταυτόχρονης μεταβίβασης υποχρεωτική καταχώρηση πραγματοποιείται μόνο για την πρώτη αίτηση μεταβίβασης, ενώ για τη δεύτερη αίτηση μεταβίβασης δεν απαιτείται η ηλεκτρονική καταχώρηση.

Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται μέσω ενός οποιουδήποτε περιηγητή ιστού (web browser), μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού(www.opekepe.gr)

Ανακοινώνεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι η προθεσμία λήψης κωδικού πρόσβασης για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης 2012 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ κατά μια επί πλέον εβδομάδα 


ήτοι έως και 19/3/2012.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Όπως κάθε Πέμπτη, στο διαδικτυακό σύστημα υποβολής αιτήσεων μίσθωσης δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης αναρτήθηκαν σήμερα για τρίτη φορά αγροτεμάχια της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και για τετάρτη φορά αγροτεμάχια της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. 

Περισσότερα...

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες πληρωμής της ειδικής ενίσχυσης βάμβακος, 2011 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πληρωμή αφορά 49.045 δικαιούχους με ποσό πληρωμής 189.432.181εκ €. Τα σχετικά αρχεία πληρωμής εστάλησαν στην ΑΤΕ για πίστωση των δικαιούμενων ποσών στους λογαριασμούς των δικαιούχων οι οποίοι από αύριο μπορούν να λαμβάνουν τα σχετικά ποσά.


Η τιμή της ειδικής ενίσχυσης ανέρχεται σε 705 €/ εκτάριο (70,5€/ στρέμμα).

Η ενίσχυση καταβάλλεται σε όσους δικαιούχους κάλυψαν τις απαιτήσεις που προβλέπονται από τις κοινοτικές και εθνικές διατάξεις λαμβάνοντας υπόψη και τις ζημιές που υπέστησαν από διάφορα αίτια όπως αυτά σημειώθηκαν από τον ΕΛΓΑ (ζημιές από χαλάζι, πλημύρες, πράσινο σκουλήκι κ.λ.π.)

Από τους συνολικά 57.108 παραγωγούς που αιτήθηκαν ειδική ενίσχυση βάμβακος για το 2011:

• 2.290 παραγωγοί δεν παρέδωσαν καμία ποσότητα. Η πλειοψηφία αυτών των παραγωγών δεν παρέδωσε βαμβάκι και το 2010.

• 5.773 δικαιούχοι δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας καταβολής της ειδικής ενίσχυσης βάμβακος διότι:

  - από επιτόπιο έλεγχο προέκυψε απόκλιση μεγαλύτερη του 20% μεταξύ δηλωθείσας και προσδιορισθείσας έκτασης με καλλιέργεια βάμβακος και ως εκ τούτου οι παραγωγοί αυτοί αποκλείονται από την ενίσχυση

  - από τηλεπισκόπιση προέκυψε απόκλιση μεγαλύτερη του 20% μεταξύ δηλωθείσας και προσδιορισθείσας έκτασης με καλλιέργεια βάμβακος και ως εκ τούτου οι παραγωγοί αυτοί αποκλείονται από την ενίσχυση (εντοπίσθηκε σημαντικός αριθμός στρεμμάτων)

  - παραγωγοί δεν προέβησαν σε σωστή σπορά και σε σωστές καλλιεργητικές φροντίδες, είτε καλλιέργησαν εκτός ζώνης (ελάχιστη πυκνότητα σποράς, ελάχιστος πιστοποιημένος σπόρος, μη ορθή άρδευση, κακή συγκομιδή κ.λ.π.) με αποτέλεσμα παρά την πρόσθεση στην συγκομισθείσα παραγωγή και ποσοτήτων που απώλεσαν λόγω ζημιάς να μην καλύπτουν την ηρτημένη

  - από επιτόπιο έλεγχο βρέθηκαν εκτάσεις όπου ενώ είχε δηλωθεί βαμβάκι βρέθηκαν άλλες καλλιέργειες ή ακαλλιέργητες

Από σήμερα 8.3.2012 για τις παραπάνω κατηγορίες παραγωγών που δεν κάλυψαν τις προϋποθέσεις καταβολής της ειδικής ενίσχυσης, είναι διαθέσιμα τα στοιχεία του ελέγχου στον ΟΠΕΚΕΠΕ για ενημέρωση τους και εφόσον κρίνουν ότι:

  - υπάρχουν προφανή σφάλματα στις αιτήσεις τους

  - ή επιπρόσθετα στοιχεία που επιτρέπουν την καταβολή της ειδικής ενίσχυσης σε επόμενη πληρωμή,

μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα διορθώσεων μέσω διοικητικών πράξεων από τις 15.3.2012 στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
To ΥπΑΑΤ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνουν την έναρξη ανοικτής διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Παροχή υπηρεσιών τηλεπισκόπησης και φωτοερμηνείας για την πρόβλεψη και ανάλυση κινδύνων και φυσικών καταστροφών και καταλληλότητας χωροθέτησης Α.Π.Ε. και αγροτουρισμού»» προϋπολογισμού 988.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) στα πλαίσια της ενταγμένης πράξης στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση με ΟΠΣ: 302037.

Περισσότερα...

Με ένα κλικ

loading...
Με ένα κλικ

Επιστροφή στην κορυφή