Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
To ΥπΑΑΤ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνουν την έναρξη ανοικτής διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Μητρώου Έμπορων Γεωργικών Προϊόντων & Διασύνδεσης των Λοιπών Μητρώων του ΥΠΑΑΤ» προϋπολογισμού 1.839.750,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) στα πλαίσια της ενταγμένης πράξης στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση με ΟΠΣ: 302037. 

Περισσότερα...

Καλούνται όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στα μέτρα 211 και 212 ( Εξισωτική Αποζημίωση ) του Άξονα 2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για το έτος 2012, να υποβάλλουν πλήρη φάκελο υποψηφιότητας έως και 15 Μαΐου 2012. 


Ακολουθεί η σχετική Ανακοίνωση.doc ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει ότι στην διαδικτυακή πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων μίσθωσης δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης αναρτήθηκαν σήμερα 59 νέα αγροτεμάχια (25 γεωργικής χρήσης και 34 κτηνοτροφικής χρήσης) της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας έκτασης 631. 


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης μίσθωσης γης για τα νέα αναρτημένα αγροτεμάχια είναι η 06/06/2012. Οι αναρτήσεις θα γίνονται κάθε Πέμπτη.

Σχετικά με το Μέτρο της ειδικής στήριξης ελαιοκομικών προϊόντων έτους 2011 και για την αποφυγή προβλημάτων στην επικείμενη πληρωμή για το έτος 2011 παρακαλούμε ανατρέξτε στη σχετική Ανακοίνωση: 
docΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει ότι στην διαδικτυακή πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων μίσθωσης δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης αναρτήθηκαν σήμερα 10 νέα αγροτεμάχια (5 γεωργικής χρήσης και 5 κτηνοτροφικής χρήσης) της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας έκτασης 99 στρεμμάτων και 11 νέα αγροτεμάχια (7 κτηνοτροφικής χρήσης και 4 γεωργικής χρήσης) της Περιφερειακής Ενότητατς Καβάλας έκτασης 100 στρεμμάτων. 


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης μίσθωσης γης για τα νέα αναρτημένα αγροτεμάχια είναι η 30/5/2012. Οι αναρτήσεις θα γίνονται κάθε Πέμπτη.

Ανακοινώνεται ότι η διαδικτυακή υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Εκμετάλλευσης έτους 2012 παρατείνεται έως 10.5.2012 για όσους έχουν ή θα έχουν λάβει κωδικό πρόσβασης έως 30.4.2012 και έχουν ή θα έχουν προχωρήσει σε επεξεργασία και αποθήκευση της Online Αίτησής μέχρι 30.4.2012, έστω μία φορά.


Η παράταση ισχύει και για όλους τους ενεργούς χρήστες των πυλών εισαγωγής Ηρακλείου και Μυλοποτάμου λόγω τεχνικών προβλημάτων που προέκυψαν στους εξυπηρετητές αυτών των πυλών.

Σημειώνεται εκ νέου ότι τεχνολογικά δεν υποστηρίζεται η διαδικτυακή υποβολή αίτησης που αφορά αγροτεμάχια που ανήκουν σε περισσότερες της μιας πύλης εισαγωγής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει ότι η διαδικτυακή πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων μίσθωσης δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης έχει αναβαθμιστεί και είναι πλέον σύμμορφη με τον Νόμο 4061/2012. Η νέα πλατφόρμα είναι προσβάσιμη είτε από την κεντρική ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr και επιλέγοντας το εικονίδιο Μίσθωση Αγροτεμαχίων είτε απευθείας από τον σύνδεσμο http://it.opekepe.gr/rp


Για την υποβολή αίτησης απαιτείται η εγγραφή του ενδιαφερόμενου στην πλατφόρμα ακόμη και εάν είχε γίνει παλαιότερη εγγραφή στο προηγούμενο σύστημα

Σήμερα αναρτώνται για πρώτη φορά αγροτεμάχια της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. Συγκεκριμένα, αναρτώνται 57 τεμάχια αγροτικής χρήσης συνολικής έκτασης 343 στρεμμάτων. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης μίσθωσης γης για τα νέα αναρτημένα αγροτεμάχια είναι η 23/5/2012. Οι αναρτήσεις θα γίνονται κάθε Πέμπτη.

Σημειώνεται εκ νέου ότι όπως έχει αναφερθεί στο Δελτίο Τύπου της 22ης Ανάρτησης (30/3/2012), η με αριθμό 2556/2011 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄ 2290) συνεχίζει να εφαρμόζεται για την εκμίσθωση ακινήτων των 2176 που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μέχρι την 22.3.2012. Σ’ αυτό το πλαίσιο εντός των επόμενων ημερών θα πραγματοποιηθεί η υπογραφή των πρώτων συμβολαίων μίσθωσης για την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας.

Για την υποστήριξη σε τεχνικά θέματα της διαδικτυακής υποβολής Ενιαίας Αίτησης Εκμετάλλευσης (Online AEE 2012) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλεφωνικό κέντρο του ΟΠΕΚΕΠΕ 210 8802000 και στη συνέχεια να επιλέγουν το 0 (μηδέν).


Οι ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου είναι καθημερινά 9.30 με 13.30

Προσωρινά Ατομικά Δικαιώματα Ενιαίας Ενίσχυσης Έτους 2012 (καθεστώς αποξηραμένων χορτονομών , οριστική εγκατάλειψη αμπελώνων)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει τον υπολογισμό των νέων προσωρινών δικαιωμάτων για το έτος 2012 για τους δικαιούχους των καθεστώτων : 


 • που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα εγκατάλειψης αμπελώνων την αμπελουργική περίοδο 2010/2011

 • που αφορούν σε μεταποιημένες χορτονομές το καθεστώς των οποίων εντάσσεται στο καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης από το έτος 2012, δυνάμει του άρθρου 64, Καν (ΕΚ) 73/2009. Ως περίοδος αναφοράς για την ένταξη του καθεστώτος ορίζονται τα έτη 2006 (περίοδος 2006/2007), 2007 (περίοδος 2007/2008), ενώ το ποσό αναφοράς υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των ποσών που έλαβαν οι γεωργοί μετά την παράδοση για μεταποίηση των αποξηραμένων χορτονομών τα ίδια έτη. Στην περίπτωση που ο γεωργός έλαβε ενίσχυση για αποξηραμένες χορτονομές μόνο για το έτος 2008 (περίοδος 2008/2009 ) και δεν είχε λάβει ενίσχυση κατά τα έτη της περιόδου αναφοράς 2006-2007 λαμβάνεται υπόψη το εν λόγω έτος στα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης του έτους 2012.


Οι δικαιούχοι στους οποίους κατανεμήθηκαν νέα προσωρινά δικαιώματα για το 2012 μπορούν να λάβουν γνώση των δικαιωμάτων που τους κατανεμήθηκαν μέσω της ιστοσελίδας το ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr)με την εισαγωγή του ΑΦΜ τους. Οι δικαιούχοι επίσης από την ιστοσελίδα ενημερώνονται και για τις λεπτομέρειες των στοιχείων με βάση τις οποίες έγινε ο υπολογισμός των νέων δικαιωμάτων και ως εκ τούτου εάν υπάρχει αντίρρηση για κάποιο από τα στοιχεία μπορούν να υποβάλλουν τις προβλεπόμενες ενστάσεις- αιτήσεις αναθεώρησης. Οι αιτήσεις αναθεώρησης υποβάλλονται από τους δικαιούχους ή τους εξουσιοδοτημένους για τον λόγο αυτό εκπροσώπους τους, στις αρμόδιες Περιφερειακές Δ/νσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ της περιοχής τους.

Γενικές Επισημάνσεις & Διευκρινήσεις:

Α. Αιτήσεις αναθεώρησηςτων δικαιούχων για την ενίσχυση των αποξηραμένων χορτονομών γίνονται, εφόσον αφορούν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Αίτηση αναθεώρησης ακρίβειας στοιχείων πληρωμών για το καθεστώς των αποξηραμένων χορτονομών
β) Αίτηση αναθεώρησης για ενίσχυση που έλαβε ο γεωργός για αποξηραμένες χορτονομές για το έτος 2008, αλλά δεν είχε λάβει την ενίσχυση αυτή για τα έτη της περιόδου αναφοράς 2006-2007.
γ) Αίτηση αναθεώρησης λόγω μεταβολών στην εκμετάλλευση (κληρονομιά, πρόωρη συνταξιοδότηση),
δ) Εξαίρεση έτους από την περίοδο αναφοράς, λόγω φυσικής καταστροφής, ασθένειας ή έναρξης γεωργικής δραστηριότητας.

Επίσης η συνολική αξία των υπολογισθέντων δικαιωμάτων από το καθεστώς των αποξηραμένων για μεταποίηση χορτονομών, μετά την εξέταση των αιτήσεων αναθεώρησης δεν μπορεί να υπερβεί το εθνικό πλαφόν ( παράρτημα ΧΙΙ του καν. (ΕΚ) 73/2009). Σε περίπτωση υπέρβασης του εθνικού πλαφόν μετά την εξέταση και των αιτήσεων αναθεώρησης θα επιβληθεί η αναγκαία γραμμική μείωση των δικαιωμάτων του συνόλου των παραγωγών ώστε να υπάρξει προσαρμογή στο ανώτατο εθνικό πλαφόν.

• Το εθνικό πλαφόν για την κατανομή των δικαιωμάτων των αποξηραμένων για μεταποίηση χορτονομών ανέρχεται σε 1.238.000 €

Β. Αιτήσεις αναθεώρησης των δικαιούχων που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα εκρίζωσης αμπελώνων (2010/2011) υποβάλλονται μόνο εφόσον αφορούν σε μεταβολές στην εκμετάλλευση (κληρονομιά, πρόωρη συνταξιοδότηση).

Δικαιούχοι των νέων δικαιωμάτων 2012, από το καθεστώς των αποξηραμένων για μεταποίηση χορτονομών, που έχουν μεταβιβάσει το σύνολο των δικαιωμάτων τους με αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης σε άλλους παραγωγούς τα έτη 2007 έως 2012

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης της Διακήρυξης του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου "Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης, Υποστήριξης, Επέκτασης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Πληρωμών της Ενιαίας Αίτησης Εκμετάλλευσης (Ο.Π.Σ.Ε.Α.Ε.) καθώς και υποστήριξης και καλής λειτουργίας του I.D.C. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ,παροχή υποδομής και υπηρεσιών D.R.S. και B.C.P. για ένα έτος". 


Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 27/04/2012 και ώρα 24:00. Το κείμενο του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο στην σχετική ιστοσελίδα στο site του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr). Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις θα αποστέλλονται στο e-mail και ακολούθως θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της διαβούλευσης.

Το σύστημα υποβολής Ενιαίας Αίτησης Εκμετάλλευσης έχει ενεργοποιηθεί για την πλειοψηφία των παραγωγών που παρέλαβαν επιτυχώς στοιχεία πρόσβασης στα πλαίσια της διαδικασίας λήψης κωδικών για το έτος 2012. Επισημαίνεται, ότι η υπηρεσία εγγραφής είναι πλέον ενεργή ΜΟΝΟ για τους παραγωγούς που είχαν υποβάλλει πέρυσι την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ με οποιονδήποτε τρόπο (μέσω διαδικτύου, τηλεφωνικά, με επιστολή) και δεν την ανακάλεσαν μέσω νέας αίτησης σε κάποια Πύλη Εισαγωγής. 


Για όσους δικαιούχους υποβάλλουν φέτος την αίτησή τους διαδικτυακά τονίζεται ότι:

 • Για την υποβολή της αίτησης ο δικαιούχος δύναται να εκτελέσει όσες αλλαγές επιθυμεί και να τις αποθηκεύσει, αλλά η οριστικοποίηση της αίτησης θα πρέπει να γίνει μια φορά. Δηλαδή δεν μπορεί να ανακληθεί οριστικώς υποβληθείσα αίτηση.
 • Για το έτος 2012 δίνεται η δυνατότητα μεταβολής των γεωχωρικών δεδομένων
 • Ο δικαιούχος υποχρεούται να ψηφιοποιήσει το σύνολο των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτησή του

Για την υποβολή της αίτησης σας:

 • Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.osde.gr/ από οποιοδήποτε σημείο έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο.
 • Συμπληρώστε στη σχετική φόρμα τα στοιχεία του ΑΦΜ και του ΑΔΤ.
 • Στη σελίδα στην οποία θα μεταβείτε επιλέξτε «Σύνδεση» και χρησιμοποιήσετε τον προσωπικό κωδικό χρήστη και πρόσβασης.
 • Ακολουθήστε τις οδηγίες και υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας.

Τα δικαιολογητικά τα οποία οφείλετε να ψηφιοποιήσετε για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας για ενίσχυση κατά περίπτωση είναι τα ακόλουθα:

 • Υπογεγραμμένη η πρώτη σελίδα της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης που εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο σας
 • Θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή της σελίδας «Εντολή Χρέωσης Λογαριασμού – Εξουσιοδότηση» (εφόσον επιλεγεί ως τρόπος καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς η εξουσιοδότηση)
 • Αντίγραφα των παραστατικών νομής ενοικιαζόμενων κτηματολογικών τεμαχίων (εφόσον υπάρχουν ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια)
 • Αντίγραφο Ε9 ή συμβόλαιο που αποδεικνύει τη νόμιμη κατοχή των αγροτεμάχιων στις περιπτώσεις που δεν έχει ακόμα χρονικά ενημερωθεί το Ε9 (εφόσον υπάρχουν ιδιόκτητα αγροτεμάχια)
 • Αντίγραφο βεβαίωσης «Δικαιωμάτων Κατοχής Κοινοτικών Βοσκοτόπων» (εφόσον δηλωθούν Κοινοτικοί Βοσκότοποι)
 • Αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου σκληρού σίτου και βαμβακιού (καρτέλες και / ή σχετικά τιμολόγια – εφόσον υπάρχει αίτημα για λήψη πρόσθετης ενίσχυσης σκληρού σίτου άρθρου 68 ή ειδικής ενίσχυσης βάμβακος)
 • Αντίγραφο Μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων (εφόσον δηλωθούν αιγοπρόβατα)
 • Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου γίνεται η μετακίνηση (για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους)
 • Βεβαίωση μονίμου κατοικίας (η οποία θα πρέπει να έχει ημερομηνία και αριθμό πρωτοκόλλου – εφόσον έχει δηλωθεί εξισωτική αποζημίωση)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης 2012 & Δήλωσης καλλιέργιας/εκτροφής ΕΛΓΑ 2012 μέσω διαδικτύου ορίζεται η 30/04/2012.

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 04-04-2012 είναι σε λειτουργία η διαδικτυακή πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης προς ένταξη στο καθεστώς του Μέτρου 113 «Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών και γεωργικών εργατών (ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ)» του Άξονα 1 «Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ).


Το Μέτρο 113 στοχεύει στην ενθάρρυνση των ηλικιωμένων γεωργών και συγκεκριμένα καπνοπαραγωγών, που έχουν ενεργοποιήσει δικαιώματα καπνού στις καπνοπαραγωγικές περιοχές το 2009, να αποχωρήσουν από την ενεργό επαγγελματική με το σύστημα της πρόωρης συνταξιοδότησης.

Σκοπός του Μέτρου 113 είναι η εξασφάλιση ενός ελάχιστου οικογενειακού εισοδήματος στον αποχωρούντα γεωργό, και ταυτόχρονα η ηλικιακή ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού μέσω μεταβίβασης της εκμετάλλευσής του σε ένα διάδοχο, νέο ηλικιακά γεωργό, ο οποίος θα αυξήσει το μέγεθος της εκμετάλλευσης που θα δημιουργηθεί.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ-Ανταγωνιστικότητα καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο Μέτρο 113 του Π.Α.Α. 2007 – 2013, με τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν λεπτομέρειες για την υποβολή αιτήσεων, στην εφαρμογή στο παρόν site , καθώς και περισσότερες πληροφορίες για το Μέτρο 113, στους διαδικτυακούς τόπους www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr

Σήμερα 02-04-2012, είναι η καταληκτική ημερομηνία λήψης κωδικού για την υποβολή από το διαδίκτυο των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης.


Όσοι μεταβιβαστές δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης ή σε περίπτωση κληρονομιάς οι κληρονόμοι έχουν:
*ήδη λάβει αναγνωριστικό και κωδικό πρόσβασης από την online αίτηση εγγραφής για δημιουργία νέου λογαριασμού, ή
*θα υποβάλλουν σήμερα μέχρι 24.00 η ώρα αίτημα για λήψη αναγνωριστικού και κωδικού πρόσβασης

μπορούν να υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, τις εκτυπωμένες ηλεκτρονικές αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και την Παρασκευή 06-4-2012. Διευκρινίζουμε στην περίπτωση της μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς για ημερομηνία θανάτου μεταβιβαστή μετά την 1η Ιανουαρίου 2012 και έως τη 15η Μαΐου 2012, κατά παρέκκλιση της ανωτέρω προθεσμίας, λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης μεταβίβασης δύναται να ληφθεί υπόψη η 15η Μαΐου 2012.

Η ψήφιση του Νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ A’ 66) σχετικά με την «Διαχείριση ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Ρυθμίσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις» και συγκεκριμένα το Άρθρο 7 επιφέρει κάποιες αλλαγές στα κριτήρια και την μοριοδότηση αυτών της διαδικασίας απευθείας μίσθωσης αγροτεμαχίων δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης.

Περισσότερα...

Η ψήφιση του Νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ A’ 66) σχετικά με την «Διαχείριση ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Ρυθμίσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις» και συγκεκριμένα το Άρθρο 7 επιφέρει κάποιες αλλαγές στα κριτήρια και την μοριοδότηση αυτών της διαδικασίας απευθείας μίσθωσης αγροτεμαχίων δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης.


Σ’ αυτό το πλαίσιο, η 22η ανάρτηση της προηγούμενης Πέμπτης ήταν η τελευταία σε συμφωνία με την αριθμό 2556/2011 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄ 2290), η οποία εφαρμόζεται για την εκμίσθωση ακινήτων που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., μέχρι την 22.3.2012. Για τα 2176 αγροτεμάχια των 22 αναρτήσεων που έχουν λάβει χώρα μέχρι σήμερα, η διαδικασία της εκμίσθωσης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 23.9.2012.

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΑ 33
ΗΜΑΘΙΑ 92
ΘΕΣΣ/ΚΗ 203
ΚΑΒΑΛΑ 107
ΚΙΛΚΙΣ 198
ΞΑΝΘΗ 272
ΠΕΛΛΑ 98
ΠΙΕΡΙΑ 20
ΡΟΔΟΠΗ 461
ΣΕΡΡΕΣ 300
ΦΛΩΡΙΝΑ 66
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 128
ΒΟΙΩΤΙΑ 9
ΜΑΓΝΗΣΙΑ 37
ΛΑΡΙΣΑ 56
ΕΥΒΟΙΑ 8
ΔΡΑΜΑ 69
ΦΘΙΩΤΙΔΑ 19
 2176Η διαδικτυακή πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων μίσθωσης δημόσιας γεωργικής και κτηνοτροφικής γης αναβαθμίζεται προκειμένου να είναι σύμμορφη με τον Νόμο 4061/2012 και αναμένεται εντός των επόμενων δύο εβδομάδων να ξεκινήσει κάθε Πέμπτη η ανάρτηση νέων αγροτεμαχίων.

Με ένα κλικ

loading...
Με ένα κλικ

Επιστροφή στην κορυφή