Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Ανακοινώσεις

Πληροφορούμε τους παραγωγούς - δικαιούχους της Ενιαίας Ενίσχυσης ότι:


  • Στις 10 Ιουνίου πληρώνονται οι εκκρεμότητες του 2006
  • Στις 17 Ιουνίου πληρώνονται οι εκκρεμότητες του 2007
  • Στις 25 Ιουνίου θα γίνουν πληρωμές του 2008
  • Στις 18 Ιουνίου θα γίνουν πληρωμές για τα ζαχαρότευτλα (συνδεδεμένη και ποιοτικό παρακράτημα)

Με αφορμή την ολοκλήρωση των ελέγχων μιας σειράς φακέλων αγροπεριβαλλοντικών που απέστειλαν οι Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης στον ΟΠΕΚΕΠΕ και την πληρωμή επί πλέον 12,5 εκ € στους δικαιούχους ο Πρόεδρος του Οργανισμού Δρ. Ξενοφών Βεργίνης δήλωσε τα εξής:

Περισσότερα...

Θέμα: «Πληρωμή της Ενίσχυσης για την Διατήρηση των Παραδοσιακών Ελαιώνων Μικρών Νήσιών Αιγαίου Πελάγους»


Η πληρωμή της ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ύψους 11,066,726.79 ευρώ για αριθμό 53,341 δικαιούχων αγροτών θα λάβει χώρα στις 14/04/2009.

Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) Ν.Π.Ι.Δ. Με έδρα την Αθήνα, που εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα κατά σειρά προτεραιότητας για την πλήρωση είκοσι οχτώ (28) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕ6 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ και ΤΕ9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, για τις υπηρεσίες του στην Αθήνα και στις Νομαρχίες Λάρισας, Αχαΐας, Φθιώτιδας και Αρκαδίας (Προκήρυξη 1/293Μ/2008 ΦΕΚ 428/28-08-2008).


Η ανάρτηση των προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων θα γίνει την Πέμπτη 19/03/2009 στην έδρα του Οργανισμού (Αχαρνών 241), στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού (Γλαράκη 10β & Αχαρνών 364 και Αχαρνών 330), στις έδρες των Περιφερειακών Δ/νσεων του Οργανισμού, στις έδρες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων των Νομών στις οποίες έχουν προκηρυχθεί οι θέσεις, στον πίνακα ανακοινώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Αχαρνών 2) καθώς και στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού.

Η διαδικασία επιλογής των λοιπών κατηγοριών συνεχίζεται και η ανάρτηση αυτών θα γίνει σταδιακά.O ΠΡΟΕΔΡΟΣΔρ. ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗΣ


ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκηρύσσει διαρκή διαγωνισμό για την πώληση 60.424,95 hl αλκοόλης οινικής προέλευσης προερχόμενης από τις αποστάξεις των αρ. 27 & 30 του ΚΑΝ (ΕΚ) 1493/99, που κατέχεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Παρέμβασης με σκοπό την αποκλειστική χρήση της, με την μορφή βιοαιθανόλης, στον τομέα των καυσίμων στην Κοινότητα. 

Περισσότερα...

pdfΑνακοίνωση

Σχετικές Οδηγίες :

Η εν λόγω διαβούλευση διενεργείται μέσω του  ιστότοπου του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Η πρόσβαση γίνεται μέσω του συνδέσμου :

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=4232211805805593#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f%2FPage215.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3Dydlkt8aay_4

σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΣΗΔΗΣ.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, ο μοναδικός κωδικός αριθμός της διαβούλευσης στο ΕΣΗΔΗΣ είναι : 20DIAB000010873

Με ένα κλικ

loading...
Με ένα κλικ

Επιστροφή στην κορυφή